‘Jo no habito en un territori ni en una llengua, hi sóc per unes olors que em determinen’.

L’olor és un arquetip d’una experiència perquè sintetitza vivències, capta fenòmens físics, transmet idees i valors culturals per mitjà dels quals les societats ordenen i integren el món. És un model per representar el més característic del gènere humà, perquè és un principi de testimoniatge de la nostra relació amb l’ambient. Osmologies és una proposta artística i omuses.barcelona una assessoria cultural; un projecte bicèfal que aposta pel sentit de l’olfacte, situant el nas al cor de l’estratègia de comunicació.

La proposta de Meritxell Virgili a Fabra i Coats: Fàbrica de Creació pretén crear una plataforma física i digital (amb codi obert) per documentar pràctiques narratives etnoolfactives/eco-poètiques. Parlo del Hub_Osmoteca de la Memòria de la Mediterrània que s’expansiona com a proposta de laboratori, i és d’aquesta forma que es podrà abordar el repte de crear i engrandir mètodes que puguin aglutinar els diferents agents socials. Com a part de la idea de Bioart Society, Virgili crea #Topoolorgrafies, lliurant així estudis de casos patrimonials i artístics per exposicions, workshops de camp - smellsmaps -, laboratoris col·laboratius i recerques.

És la voluntat de transformar la mirada de l’art i el disseny en les ciències, la tecnologia, l’enginyeria mentre la fomentem en l’educació; aquesta és la manera d’impulsar la innovació en les empreses i projectes culturals i patrimonials.

 

Meritxell Virgili és agent cultural formada com a antropòloga i des d’una perspectiva artística, un background que la defineix des de fa 30 anys; dimensions que li proporcionen a Osmologies un mètode d’observació, una estratègia a utilitzar que involucren professionalment a Meritxell Virgili unes finalitats acadèmiques, però també poden ser objectius d’aplicació i debat en el camp de la comunicació i la formació d’aptituds, tant en el camp de la recerca com en la innovació de les arts i els nous sectors creatius.

En efecte, aquesta forma de comunicar amb continguts més vindicatius cap a les persones, lligada a la creació més eco-poètica i l’etnografia, la dota d’eines per imaginar i produir espais col.lectius amb tècniques basades en l’objectivitat, la intel·ligència i la dialèctica rigorosa, amb tot, per uns escenaris comuns i creïbles; és la voluntat de transformar la mirada de l’art i el disseny en les ciències, la tecnologia i l’enginyeria mentre la fomentem en la diversitat universal. Aquesta és la manera d’impulsar la innovació en les empreses i projectes culturals i patrimonials. 

I és per aquests motius que Virgili es sent part del moviment Bioart Society.

Des de l’any 2008 fa un parèntesi en la producció artística per dedicar-se a l’estudi. Amb tot, fins al 2018 que reprèn l’activitat eco-poètica-etnogràfica amb els projectes artístics i culturals. Avui en dia es Resident a la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació.