NUU és un grup de música i experimentació sonora que concep la música com un nòdul d’interrelació entre disciplines culturals i escèniques que generen sinèrgies amb el so com a eix principal de la creació. Des de 2015, NUU intenta posicionar-se en l’escena musical emergent desenvolupant el seu treball a partir de la creació i experimentació de noves formes i concepcions de la música. Alhora, serveix com a plataforma a través de la qual sorgeixen diverses col·laboracions interdisciplinàries que donen lloc a nous formats.

El treball de NUU s’articula a través de tres eixos: el musical, la creació sonora per a arts escèniques i interdisciplinàries i la improvisació i experimentació sonora.