Mediacions / processos

Com sona la ciutadania a l’Institut Broggi?

Aquesta proposta de treball educatiu i de ciutat és una col·laboració amb l’Institut Moisès Broggi, en el marc del Projecte Artístic i d’Innovació de 1r d’ESO, on participen l’equip docent de les àrees de Ciències Socials, Educació Visual i Plàstica i Llengua Catalana i l’alumnat corresponent a 3 grups de classes diferents. Aquesta activitat forma part del projecte pedagògic i de proximitat Teixir la ciutat, el programa transversal de la segona fase de Cohabitar entre-. El Broggi és un institu amb batxiller artístic que té moltes línies de treball experimental amb arts en relació amb asignatures molt diverses, i que més a a més, fa una aposta per exposar i socialitzar els seus projectes al mateix espai, en forma de un museu.

Institut Broggi instalació

A partir de l'exposició titulada Desbordar la cultura on s'inclou el col·lectiu anglès Ultra-red, proposem un taller que s'activi a partir de la pregunta Com sona la ciutadania a...? (al teu barri, a la teva ciutat, a casa teva, etc.). Cada grup intentarà respondre a aquesta pregunta a partir de metodologies de treball cooperatiu i pràctiques artístiques de mapejat col·lectiu, de passejos visuals i sonors, i d'activitats amb el cos. Aquesta proposta pretén generar dinàmiques de treball que ajudin a investigar i representar la diversitat de ciutadanies, cultures i persones que configuren els seus barris i entorns més immediats.

Imatge projecte Ultra Red

Durant el primer trimestre, l’equip docent i l’alumnat de l’Institut Broggi han treballat qüestions i aspectes relacionats amb la identitat i l’entorn, i a partir del segon trimestre es desenvoluparà el taller en qüestió. La proposta de treball ha inclòs sessions de treball i formació amb l’equip docent (2 trobades de disseny i diàleg). Després durant un mes intensiu (del 24 gener al 24 de febrer del 2017) es faran 5 sessions de 3 hores amb l’alumnat, la participació de l’equip docent i l’equip de Cohabitar entre-, unes 66 persones. Aquestes sessions es durant a terme en diferents espais com les aules de l’Institut i l’espai públic, a partir de comissions de treball en grups mixtes, amb fotografies, enregistraments de sons, paisatges urbans, entrevistes i registres gràfics de espais significatius dels grups. Finalment el dia 24 es farà una jornada final al Centre d’Art, on es mostraren els diversos materials produïts (mapes, fotografies, cartografies sonores) i es portarà a terme una acció final i presentació dels resultats. El projecte després continuarà en a l’Institut a partir del mes d’abril, com projecte integrador del centre educatiu dut a terme per l’equip docent.

També hi ha prevista una trobada després de la finalització del taller per avaluar el desenvolupament d’aquest (març del 2017).

Els agents que participen en aquest proposta són els següents:

Institut Moisès Broggi: 62 alumnes de 1r d’ESO + equip docent (Aleix Clos, Celso Pereira, Montse Extremera, Fanny Figueras).

Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats i Joan Ivern.

Relacionats: 
Programació