Activitat

Exposició i presentació dels resultats dels processos de treball de Cohabitar Entre-

6 abril, 2017 - 18:30

Dijous 6 d’abril de 2017, a les 18.30 h
EXPOSICIÓ I PRESENTACIÓ

Acte de presentació i exposició de projectes desplegats en diferents processos impulsats en el marc de Cohabitar entre- des del maig del 2016. Hi participaran: Lola Lasurt, Soroll Blanc; Lemur, De l’Escola al Mercat. Estructures Nòmades Sensorials; Marcos Prior, Ciudad de Tebeos y Fábricas; Landscape Lab Fabra i Coats-Màster de Paisatge Urbà UAB-MUHBA, Paisatges Comuns: Patrimoni i Memòria Urbana a Sant Andreu; Jess Espinoza-MediZine, 6a Biennal d’Agulla i Fil; Mixité, Cuina en Viu / Live Cooking University; Pamela Gallo, Hugo Barbosa i Daniel Miracle, EntreTV.
També s’hi presenta el projecte Out of Sight. Fotògrafs al Descobert, realitzat per alumnes de l’Institut Doctor Puigvert en el marc del programa Habitació de Convidats de Cohabitar entre-.
Les altres exposicions que complementen la programació són:
Desbordar la cultura, planta 1
En Transició-Treball, planta 2

CLOENDA DE PROGRAMA
Amb aquesta activitat es clou el programa Cohabitar entre-, que durant un any s’ha plantejat com un dispositiu per activar el Centre d’Art com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i altres espais socials. La programació ha volgut combinar de manera crítica processos d’investigació i producció, mitjançant la mediació, la participació, el debat, l’activació de xarxes o la socialització de continguts i experiències.

​​Projectes exposats:

SOROLL BLANC TRANSICIONS ENTRE SEQÜÈNCIES
Lola Lasurt

Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Del 18 de juny de 2016 al 29 d’abril de 2017

SOROLL BLANC Transicions entre seqüències és una proposta de Lola Lasurt per a l’espai del programa Teler del projecte Cohabitar entre–, a la planta baixa de la fàbrica tèxtil Fabra i Coats, ara convertida en Centre d’Art Contemporani, al barri de Sant Andreu. Un projecte entès dins les pràctiques conversacionals com un procés d’aprenentatge compartit, al voltant de quatre sessions que analitzen i aborden des de la creativitat l’espai intermedi, els moments de transició entesos com a processos oberts a la possibilitat de canvi, en un moment en què es repensa el paper del centre d’art i la
seva relació amb el seu entorn més immediat.
L’Escola Can Fabra, alhora, dins el mateix recinte fabril, deixa enrere 7 anys en barracons per anar-se traslladant al nou edifici que l’acollirà. En les sessions participaran l’escola i altres comunitats d’aprenentatge, tant de dins com de fora del barri.

SOROLL BLANC#1
18.06.2016
La primera trobada va girar entorn de l’objecte transicional, un concepte introduït per Donald Woods Winnicott per referir-se a objectes que poden donar suport al nen o a la nena en una seqüència particular d’esdeveniments durant el seu creixement.

SOROLL BLANC#3
28.02.2017
Un recorregut pels anys de la Transició política als barris del districte de Sant Andreu. Ens vam trobar amb els que la van viure, a l’antiga fàbrica de fils, per concretar successions d’esdeveniments que hi van
tenir lloc.

SOROLL BLANC#2
26.11.2016
Va girar entorn del llegat analògic i la influència dels processos de digitalització a escala social, per pensar en les diferències entre els formats d’enregistrament i d’arxiu, sobre com intervenen en la nostra experiència i formes de relació.

SOROLL BLANC#4
29.04.2017
Una trobada que gira al voltant del dol i que inclourà una visita guiada al Cementiri de Sant Andreu de la mà del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.

 

DE L’ESCOLA AL MERCAT: ESTRUCTURES NÒMADES SENSORIALS
Lemur

Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Del maig del 2016 al febrer del 2017

De l’escola al mercat és un projecte de reflexió compartida i construcció col·lectiva de l’entorn de la fàbrica de Fabra i Coats. Al llarg de 4 fases concebudes al voltant de la metàfora del nomadisme (migracions, exploracions, assentaments i cerimònia nòmada), el projecte explora la sensorialitat dels espais educatius i dels espais col·lectius de barri com a condició necessària per a
la bona salut dels infants i dels adults que els acompanyen. Alhora, l’enfortiment de les relacions intergeneracionals entre les persones que habiten al barri fa que aquestes s’involucrin en la millora de la qualitat dels seus espais de vida quotidiana. Aquests valors s’assoleixen mitjançant dues estratègies: la participació activa dels agents implicats i el foment de la consciència corporal, especialment la sensorial, de l’espai.
Es plantegen dos escenaris d’actuació principals: l’Escola Can Fabra i el Mercat de Sant Andreu de Palomar, dos espais per excel·lència de cultura –en el significat etimològic de cultivar–, de socialització i de cohabitació intergeneracional; i dos espais de trànsit, i per tant, nòmades.Les activitats amb els infants s’han dissenyat per despertar i augmentar la seva consciència corporal mitjançant el joc (maletes dels sentits; recorreguts senso­rials) i alhora per fer un registre adult de les necessitats dels infants i les qualitats dels espais de joc (cartografies sensibles). El disseny es desenvolupa en 3 conceptes –del conflicte a la polisèmia; de la maleta al carre­tó; de la catifa al tangram– i articula, finalment, 3 ti­pus d’intervencions. Tot el material emprat (maletes, caixes de mà i nas; dispositius fixos i mòbils) queda a disposició de l’escola per continuar aplicant aquesta metodologia i adaptar-la a les necessitats canviants de la comunitat, gràcies al suport actiu d’una nova comissió mixta d’espais exteriors nascuda durant el procés del
projecte.

CIUDAD DE TEBEOS Y DE FÁBRICAS
Marcos Prior

Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–. Còmic imprès en risografia a MDLR (Barcelona).
Impressions encolades dels arxius digitals fets en escala de grisos

CIUDAD DE TEBEOS Y DE FÁBRICAS pren com a punt de partida el pregó de la Mercè del 2016, en el qual Javier Pérez Andújar descrivia Barcelona com una ciutat de tebeos i de fàbriques, una ciutat amb quioscos replets de còmics i fàbriques a ple rendiment que ja no existeix, que és una fantasmagoria. A Sant Andreu, i més concretament a la Fabra i Coats i a Can Fabra, es poden escoltar els ressons d’extintes indústries (la del còmic i la tèxtil) entre les carcasses de les antigues fàbriques que han resistit l’envit de la bombolla immobiliària i s’han adaptat, no sense tensions, a nous usos culturals. Aquesta vinculació entre els còmics i les fàbriques que es visibilitza a Sant Andreu clarament per mitjà de la biblioteca especialitzada en còmic Ignasi Iglésias-Can Fabra i el festival GRAF de còmic d’autor i edició independent que se celebra a la fàbrica de creació de Fabra i Coats, ens serveix per esbossar a CIUDAD DE TEBEOS Y DE FÁBRICAS un diàleg entre el passat i el present de Barcelona seguint la premissa de Robert Castel sobre el present i la genealogia del present segons la qual «el present no és únicament allò contemporani, el present és un efecte heretat, és el resultat de tot un seguit de transformacions que cal reconstruir per poder captar el que hi ha d’inèdit en l’actualitat».

 

CUINA EN VIU / LIVE COOKING UNIVERSITY
Mixité – Marta Carrasco i Sergi Selvas

Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Del 29 de novembre de 2016 al 4 de març de 2017

En el marc de treball Inter-Accions, iniciat el 2012 pel col·lectiu Mixité, Cuina en viu / Live Cooking University proposa una revisió i una exploració sobre models experimentals de gestió de l’aprenentatge a partir de la creació d’un grup de recerca per discutir, generar alternatives i reflexionar sobre un model transversal i frontissa entre espais educatius institucionals i no institucionals. La cuina és un espai de producció on l’interès recau en el procés d’execució. És un espai laboratori per compartir coneixements i integrar-los en elaboracions de polítiques experimentals. Prenent la cuina com a espai simbòlic, i l’exercici culinari com a producció de coneixement compartit, el curs s’ha des­ envolupat al llarg de diverses sessions en format de workshop, per compartir tècniques, eines i recursos en relació amb les diferents qüestions que aborda el programa. Així, l’objectiu del curs era dissenyar protocols per a la construcció d’un espai alternatiu de producció de coneixement, que articuli una formació acadèmica i una formació autogestionada. Aquests protocols se sintetitzen i es mostren en forma de receptes.

Han participat en el curs-taller, i per tant són també autors dels resultats: Raúl Herrera, Susana Rodilla, Raquel Jiménez, Oscar Padilla, Jimena del Solar, Raquel Jiménez, Eva Marichalar, Eloi Puig, Judit Onsès, Fermín Soria, Diego Salazar, Mariona Alcaraz, Ángela Palacios, Montse Carrero, Anna Majó, Quim Packard, Andreu Bulsunces i Sergi Frias.
Inter-Accions és el marc de treball dirigit pel col·lectiu Mixité (Marta Carrasco i Sergi Selvas) en el qual s’inscriu aquesta proposta, i a partir del qual s’exploren nous models d’aprenentatge professional en espais autogestionats. Des del 2012 s’han articulat diferents processos de treball que han implicat diversos agents, facultats, estudiants i professors amb l’objectiu d’investigar maneres altres de gestionar
l’aprenentatge des d’una perspectiva interdisciplinària situant-se a la frontera dels espais institucionals i no institucionals.

 

PAISATGES COMUNS: PATRIMONI I MEMÒRIA URBANA A SANT ANDREU
Landscape Lab Fabra i Coats. Màster en Intervenció i Gestió del Patrimoni i el Paisatge Urbà, UAB-MUHBA
Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Des del febrer del 2017

El Landscape Lab Fabra i Coats és un laboratori de paisatge i patrimoni urbà que proposa una lectura social del patrimoni ordinari de la societat industrial, en el marc de la qual es van construir instal·lacions industrials com la fàbrica Fabra i Coats, i la seva petjada al barri de Sant Andreu. El projecte posa en pràctica tot el bagatge acumulat durant els últims 15 anys des del màster en Intervenció i Gestió del Patrimoni i el Paisatge Urbà, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).
El Laboratori de Paisatge ha treballat en dues direccions principals. D’una banda, per projectar els valors paisatgístics i patrimonials en relació amb la societat futura, tot entenent el reciclatge dels patrimonis ordinaris com a elements catalitzadors del barri i no només com a testimonis del passat. I, d’altra banda, per rescatar la memòria obrera del paisatge i en el paisatge,
entesa en termes de valor patrimonial i amb capacitat de projecció d’una cultura urbana encara no prou reconeguda i menys encara valorada.
En aquesta doble línia, s’han proposat dos projectes inicials. El primer és Blue Heritage (‘patrimoni blau’), on es planteja la identificació i posada en valor d’una sèrie d’elements paisatgístics i patrimonials vinculats a la relació històrica entre aigua i ciutat. La gestió de l’aigua s’entén en termes de construcció social urbana, i les infraestructures per a la seva gestió, com a
elements explicatius de la memòria urbana local. En aquest sentit, es dissenyarà una infraestructura paisatgística urbana que travessarà els espais públics del barri i que farà present aquesta memòria urbana al paisatge actual. L’altre projecte és El carrer com a catàleg de patrimoni urbà ordinari. En aquest cas es valoraran diferents elements de patrimoni urbà de caràcter ordinari però amb capacitat d’identificació col·lectiva local, en una sèrie d’eixos com el carrer Gran de Sant Andreu. A partir d’aquest «catàleg de patrimoni urbà ordinari» s’identificaran sectors de diferent preferència visual per part de
la població, amb un procés participatiu, i es proposaran intervencions per millorar la valoració visual dels espais urbans pitjor considerats. Així, l’activació del patrimoni ordinari millorarà la percepció del paisatge urbà.
Han participat en el Landscape Lab i per tant són també autors/es dels resultats: Andrea Montserrat Venegas, Chiara Vesnaver, Clara Terradellas, Ksenia Boksberg, Natalia Caro y Sergio Garrido. Tutors: Marina Cervera i Francesc Muñoz.

 

ENTRE TV
Pamela Gallo, Daniel Miracle, Hugo Barbosa
Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Del maig del 2016 al març del 2017

EntreTV és un projecte situat a la planta 0 del Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats, que ha desenvolupat tallers i activitats en col·laboració amb diverses entitats relacionades amb la joventut
a través d’eines audiovisuals, efectes d’animació i altres tècniques de modificació de la imatge com el chroma key.

D’altra banda, EntreTV es planteja com un espai de laboratori audiovisual i de documentació que vol posar en joc formes de democratització del registre audiovisual del centre d’art, les quals propicien la construcció col·lectiva de relats i representacions. El programa s’ha desplegat com un conjunt d’activitats i accions pensades per facilitar la interacció de la ciutadania amb el projecte Cohabitar Entre– a través de la imatge, tot potenciant vivències i narratives del centre d’art i més enllà de les seves parets.

6a. BIENNAL D’AGULLA I FIL: LA COSTURA COM A ESCRIPTURA I ALTRES INCISIONS CONTEMPORÀNIES
Jessica Espinoza
Procés de treball dins del marc de Cohabitar Entre–
Del 29 de novembre de 2016 al 4 de març de 2017

La Biennal d’Agulla i Fil és el procés de treball de Jessica Espinoza sobre la costura com a escriptura i altres incisions contemporànies, desenvolupat en el programa Teler de Cohabitar Entre– en col·laboració amb l’Ateneu L’Harmonia.

Des de l’«oficina nòmada» de la Biennal d’Agulla i Fil, Jessica Espinoza convida les veïnes, els veïns i totes les persones interessades a participar en un procés col·laboratiu d’investigació i creació tèxtil en què es troben diferents generacions per parlar, cosir i dibuixar sobre temes tan diversos com les normatives actuals sobre drets laborals dels treballs manuals domiciliats (cosidores, freelance, dissenyadores, producció artesanal) o els trastorns de salut d’origen laboral, i per recordar refranys i històries dels barris a partir del teixit quotidià.

Del 28 de febrer al 30 de març s’han dut a terme una sèrie de tallers i trobades acompanyats d’una mostra de treballs previs a l’Ateneu L’Harmonia i a la planta 0 del CAC Fabra i Coats. 

13/03: Cartografia del malestar cos/treball
16, 18 i 23/03: Taller de ràdio: històries de costureres
23, 25 i 30/03: Taller de còmic tèxtil
25/03: Mostra i activitats finals de la Biennal d’Agulla i Fil

 

OUT OF SIGHT. FOTÒGRAFS AL DESCOBERT
Projecte de la Fundació de Sant Joan de Déu en col·laboració amb alumnes de segon d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert, del barri de Sant Andreu de Barcelona
Cohabitar Entre–. Programa Habitació de Convidats

En aquesta exposició els alumnes han treballat per donar visibilitat i veu a les persones que no tenen llar i que estan als carrers del nostre barri i de la nostra ciutat. Amb aquesta acció es pretén treballar temes com ara la indiferència i, a vegades, el menyspreu que pateixen moltes de les persones en situació de vulnerabilitat, prenent com a punt de partida les històries que hi ha darrere de les persones fotografiades.

Out of Sight. Fotògrafs al Descobert és una proposta de cessió de l’espai de la planta 3 que posa en relació el projecte Cohabitar entre– amb altres projectes artístics i culturals. La cessió a aquests projectes convidats és una oportunitat de treball i diàleg conjunt per crear xarxes i altres formes d’habitar el centre, amb diversos contextos a partir de la residència temporal de propostes en aquesta planta.

 

Programació