Mediacions / processos

'Habitacions pròpies'. Cicle de converses

Les formes de construir, usar i habitar la cultura mostren una gran varietat de maneres i formes de dirigir i gestionar les institucions culturals. Des d’espais informals, emergents, de base o autogestionats fins a grans equipaments i institucions de ciutat o de país. En el marc del projecte Cohabitar entre- que es desenvolupa a Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani de Barcelona, es programa un cicle de converses creuades, entre persones que de forma independent o vinculades a institucions, poden aportar posicions, experiències i sabers diversos .

Amb el títol Habitacions pròpies -en homenatge al llibre Una cambra pròpia de Virgínia Wolfgang pretenem obrir espais de debat, conversa, creus i distàncies entre diverses maneres de pensar les nostres habitacions pròpies de la cultura: com es relacionen, què es reivindica que hi hagi en elles o qui les podria habitar i per a quins usos.

El cicle es presenta de forma regular un cop al mes, amb intervencions curtes per part dels convidats i un debat amb les persones que acudeixin a aquest espai.

Ilustració Habitacions Propies

Programació