Exposició

ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública

Dates: del 6 de febrer al 17 de març de 2019
Inauguració: dimarts 5 de febrer, 19 h
​Lloc: Planta 2

ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública és un projecte de l’equip curatorial d’ON MEDIATION/6, emmarcat en la col·laboració entre el Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats i la Fàbrica Oberta de Creació Analògica - La Escocesa

La iniciativa acull dotze propostes d’artistes residents a La Escocesa i té vocació interdisciplinària alhora que interinstitucional. Posa en relleu, a més, les possibilitats d’intersecció entre les diferents agents de l’ecosistema artístic. 

La metodologia de treball pretén incidir en les tradicionals jerarquies de mediació proposant recorreguts que activin les produccions artístiques més enllà del sistema expositiu i les situïn en els múltiples afores del cercle de l’art. 

Programació
Activitats