El dilluns 27 de gener es llença la primera edició de la convocatòria CanalFIC!, una iniciativa que posa a disposició 8000 euros per al finançament d’idees i projectes culturals impulsats per Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona i l’ICUB, en col·laboració amb la Fundació Goteo.

Se seleccionaran fins a quatre projectes culturals localitzats i impulsats per residents de la Fabra, que tindran a disposició una borsa de 8000 euros (matchfunding) per complementar les aportacions monetàries que la ciutadania faci a les seves campanyes de crowdfunding.

Els projectes seleccionats duran a terme una campanya de finançament col·lectiu a Goteo, rebent una atenció especialitzada per part de l’equip pel que fa a la redacció i disseny final de la campanya, així com en la seva promoció i difusió.

La fórmula és senzilla:

Els projectes seleccionats han de tenir un pressupost de 4000 euros, que serà el finançament mínim a obtenir en la primera ronda de Goteo (40 dies).

Durant aquesta primera ronda, un cop el projecte hagi obtingut 2000 euros de donacions de com a mínim 50 usuaris diferents, la Fundació Goteo, en col·laboració amb l’ICUB, aportarà una quantitat addicional de 2000 euros al projecte.

En el cas que durant la primera ronda el projecte no hagi assolit les condicions necessàries per optar al premi de l’ICUB, però sí que hagi superat el pressupost mínim establert, aquest pot seguir desenvolupant la campanya de crowdfunding en la seva segona ronda i continuar optant al matchfunding quan compleixi els requisits (almenys 50 cofinançadors).

Els criteris de selecció dels projectes són quatre:

Grau de definició i concreció dels projectes.

Viabilitat del projecte i del seu pressupost per al desenvolupament d’una campanya de finançament col·lectiu exitosa.

Adaptació del pressupost del projecte al mínim requerit per la convocatòria.

Es tindrà en compte l’equilibri entre els projectes de viver i dels residents artístics en la seva selecció.

Com presentar el projecte

Per presentar el projecte a la plataforma Goteo s’haurà d’anar a Canal FIC & Goteo i clicar la casella “crear un projecte” o bé “iniciar la sessió” en cas que ja es tingui un compte creat. Un cop dins hi haurà totes les indicacions necessàries per explicar la iniciativa i formar part de la convocatòria.

Calendari

El termini de presentació de projectes és del 27 de gener a l’1 de març de 2020. La resolució dels projectes seleccionats es farà pública el dia 9 de març a la pàgina web de Goteo i es comunicarà de forma individual a tots els projectes rebuts. L’assessorament serà del 10 al 20 de març. Finalment, la publicació de la campanya serà del 30 de març al 8 de maig, moment en què, en cas d’haver arribat al mínim, començarà la segona ronda des del 9 de maig al 17 de juny.

Més informació en aquest enllaç o a través del correu info@goteo.org