El passat divendres 19 d’octubre es va reunir la Comissió de Selecció per a decidir quins són els nous projectes de creació artística residents a la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona.

La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació acollirà 11 noves residències artístiques que habitaran als diversos espais de creació i treball compartit. Entre els projectes seleccionats hi trobem investigacions sonores, d'arts escèniques, d'arts visuals, processos al voltant de la creació musical, desenvolupament multimèdia o expressions de naturalesa interdisciplinària.

Donem la benvinguda a:

Simbiosi

Él corrió junto a su camarada

Besos: A noble ecosystem (part II)

Liviana Maureti

More than words

El espejo en el espejo (part II)

Laboratori d’experimentació

Newadays

Nuu

Turing Tarpit

 

La Comissió de Selecció estava formada per Martí Sales i Nora Ancarola, a proposta del Consell de Cultura, Alexandra Laudo i Hans Laguna en nom de la Comissió de Seguiment de projectes de la Fàbrica de Creació, Jordi Fondevila, com a membre independent a proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i Carles Sala com a membre de l’equip gestor de la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació. També va participar de la reunió, amb veu però sense vot, Maria Masoliver de l’equip de coordinació de l’equipament.