La plataforma d’audiovisual experimental Hamaca ha creat la beca Contrapicada, destinada a la creació, distribució i divulgació d’audiovisuals experimentals. L’objectiu d’aquestes beques és fer realitat projectes radicals sense restricció en quant a la tipologia de les propostes, a excepció de curts i llargmetratges de ficció. La participació està oberta a persones residents a l’Estat espanyol i es dirigeix a creadors/es individuals o col·lectius, sense límit d’edat. Els projectes hauran de ser originals, valorant-se la solidesa dels mateixos i la importància de la seva realització per a la trajectòria dels participants.

Es concedirà una beca. El projecte seleccionat en aquesta convocatòria rebrà una dotació econòmica de 7000 euros que es destinarà íntegrament a la producció d’una obra. La producció pot comptar amb fonts de finançament addicionals a les d’aquesta convocatòria, sempre que no superin els 25000 euros. La beca està subjecta a la retenció que estipula la legislació vigent, que serà retreta d’aquesta dotació econòmica, i serà abonada per Hamaca un cop formalitzat el compromís d’acceptació.

El projecte becat comptarà amb suport en la producció amb l’assistència d’Hamaca, així com una residència de fins a tres mesos, en el cas que es necessiti, a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona, i amb els equips i espais de producció d’Hangar.

L’artista el projecte del qual hagi estat seleccionat disposarà d’un període màxim de nou mesos per a realitzar l’audiovisual, després del qual haurà d’entregar-lo juntament amb una breu memòria. La peça, els drets de la qual seran propietat del seu autor/a, passarà a formar part de l’arxiu d’Hamaca sent distribuïda per la plataforma de manera no exclusiva. Amb aquesta finalitat es crearà un programa de projecció comissariat que dotarà d’un marc d’interpretació sociopolític i cultural a l’obra que serà difosa a través de la xarxa d’Instituts Cervantes.

La selecció del projecte becat correrà a càrrec d’una comissió composta per membres de les institucions participants i/o experts en l’àmbit audiovisual. El jurat de la present convocatòria estarà integrat per Nancy Garín, investigadora i membre d’Equipo re; Virginia García del Pino, directora i docent al Màster de Documental de la UAB; Joana Hurtado, directora de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona; i María José Magaña, responsable d’arts visuals a l’Institut Cervantes.

El termini de presentació de sol·licituds es tanca el proper 21 de novembre de 2019. La decisió del jurat es farà pública el 12 de desembre de 2019.

Les propostes s’han de presentar en aquest enllaç, completant els camps del formulari en línia i adjuntant els documents necessaris.