Associació professional 2018

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya va néixer l’any 1981 com a organització de caràcter professional i sindical. Aglutina actors, actrius, directors i directores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya. Els principals objectius de l’entitat són aconseguir millores professionals, culturals i de reconeixement per al sector, facilitar informació i assessorament als associats i estimular les seves iniciatives professionals.