Residència artística 2019

Andy Gracie és un artista que treballa en el fèrtil territori de la trobada entre art i ciència. Ha treballat al voltant d’artefactes mecànics amb la finalitat de realitzar experiments i observacions en temps real amb vídeo, so i elements performatius.

XIXV és un projecte format per una sèrie d’exploracions al voltant dels seus temes d’interès actual i amb influència de les seves obres del 2018 (el projecte Micropalypse, el projecte You First Saw the Light i el treball d’investigació a l’Escola de Ciències Planetàries de l’Open University d’Anglaterra). El projecte continuarà amb aquests temes d’interès: la formació i la història antiga del sistema solar, la investigació històrica i contemporània de la lluna, i l’ús de diorames i maquetes per a experiments amb narrativa. XIXV incorporarà, a més, la creació de models, la visualització de dades, el microtall, el dibuix i la creació, i l’edició de vídeos i so. L’activitat principal al voltant del projecte serà la de descobrir les interconnexions i narracions ocultes entre aquestes perspectives.