Residència artística 2019

L’artista Arash Fayez prepara Rehearsing for the Rehearsal, un projecte performatiu que pretén explorar les nocions des d’una altra òptica. Tenint en ment la crisi dels refugiats, el projecte vol reflexionar sobre situacions de desplaçament d’un lloc a un altre, investigant les característiques d’aquests llimbs sense nom i no identificats.

Rehearsing for the Rehearsal es basarà en les seves experiències personals com a persona apàtrida. La història segueix un protagonista sense nacionalitat que es troba en un espai oníric. Descrivint anècdotes reveladores del seu pelegrinatge, el protagonista narra els seus sentiments, observacions i trobades en llimbs, revelant la naturalesa d’aquesta condició intermèdia.