Projecte cultural 2018

ArsGames és una entitat sense ànim de lucre nascuda el 2009 que promou i gestiona projectes de caràcter cultural relacionats amb els videojocs i les noves tecnologies des d’una perspectiva interdisciplinària i crítica. Treballa a partir de tres àrees d’acció: pedagogia i formació, investigació científica i inclusió digital i participació ciutadana.