Associació professional 2018

L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC), creada el 1991, és l’única entitat sindical de defensa dels interessos professionals dels intèrprets i docents de Catalunya en l’àmbit de la música clàssica. Treballen amb fermesa per millorarla situació laboral, fiscal i social de l’intèrpret i el docent, aglutinar el sector i aconseguir més reconeixement de la professió.