Projecte cultural 2018

Nadir és un projecte educatiu que neix amb la vocació de treballar l’alfabetització audiovisual amb el col•lectiu d’infants i joves partint del seu aprenentatge vivencial.
Actuen a través de diferents tipus de tallers que s’adapten a les necessitats del col·lectiu a qui es dirigeixen: realitzen tallers curriculars en centres d’ensenyament, tallers extraescolars i en el lleure, tallers en festivals i formació a professionals del sector educatiu.

Nadir entén el coneixement del llenguatge audiovisual com un recurs bàsic per entendre i formar part activa de la societat on vivim, motiu pel qual els seus tallers tenen sempre un component social i de reflexió sobre l’entorn que els envolta.