Residència artística 2019

L’artista Claudio Correa està treballant en el projecte Falsa Continuidad, que és el resultat de la residència que va realitzar a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació el 2018 i que va significar una evolució en la seva obra sobre numismàtica, investigació que combina l’estudi sobre l’estètica i la història de monedes antigues espanyoles.

Aquest projecte se sustenta tècnicament en un sistema de projecció anàleg, format per elements òptics que aprofiten les característiques reflectores de les monedes per desenvolupar una forma experimental de projecció d’animacions breus en loop (una espècie de GIFs) amb la iconografia de monedes. Aquesta investigació visual es materialitza en la realització de vint escultures lumíniques.