Projecte cultural 2018

Explica Dansa és un projecte liderat per Beatriu Daniel i Toni Jodar. Especialitzat en la formació i la creació de públics, la missió del projecte és professionalitzar les activitats per a espectadors.

Ofereixen eines i coneixements al públic per fer més accessibles els llenguatges i codis artístics contemporanis.