Residència artística 2019

El projecte Movimiento Thinker, de l’artista Irma Marco, va començar a l’octubre del 2018 com a projecte d’investigació doctoral del programa de doctorat EAPA de la UB. Es tracta de l’evolució natural de Will you miss me when I’m gone? Yes-No, realitzat el 2018 a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació. La investigació consta tant d’una part teòrica com d’un desplegament pràctic en forma de metodologia artística, que podrà ser aplicada en activitats públiques, en assajos o en producció de peces sonores, plàstiques i performatives, des d’una perspectiva site-specific.

Movimiento Thinker. Pensament crític i creació artística contemporània es planteja no només com a hipòtesi de treball, sinó també com a metodologia híbrida, amb la proposta de noves aproximacions conceptuals i processuals des de l’àmbit de la creació artística, que poden ser portades a terrenys no estrictament artístics. Es dibuixa des d’una necessitat d’obertura i de difusió del coneixement compartit, que pugui influir en els patrons d’aprenentatge i en els modes de relació amb l’entorn de les persones que viuen en la societat. Sorgeix d’una voluntat de comprendre, processar i integrar la configuració i les repercussions dels actuals canvis socials vinculats a l’auge de les noves tecnologies des d’inicis del segle xxi, en un context actual de xarxes digitals i individus hiperconnectats.