Residència artística 2018

Jessica Moroni (1984) és d’origen italià, i viu i treballa a Barcelona. En la seva investigació l’interessa revelar les similituds de formes entre la naturalesa i l’entorn cultural. Investiga les concordances i analogies entre entorns dispars, específicament entre el món natural, el cos humà i l’arquitectura. A través de la seva obra fa dialogar aquests elements, entre els quals observa relacions latents que tracta d’evidenciar. Per a això es val d’una lectura morfològica dels elements que reelabora en un joc en el qual els límits d’allò establert es difuminen. El camuflatge, l’humor i el simulacre són elements de la seva recerca, en la qual estableix un continu anar i venir entre ficció i realitat.

Amalgamas és el títol del projecte presentat per a una segona fase de residència a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació. Aquest treball representa una fase crucial en la seva investigació plàstica sobre la morfologia natural. Consisteix en una sèrie d’escultures creades a partir de branques, troncs i arrels, que utilitza com a elements primordials, sobre els quals intervé amb materials dúctils.

Des d’un enfocament morfològic, l’artista està interessada en revelar les similituds de formes entre la naturalesa i l’entorn cultural fabricat per l’ésser humà. Per això investiga les concordances i analogies entre entorns dispars, específicament entre el món natural i el cos humà, entre els quals observa relacions latents. L’objectiu d’aquesta exploració material i morfològica és la creació de quinze escultures de fusta i paper maixé.

Foto de perfil: Jep Jorba.