Residència artística 2019

José y sus hermanas és un col·lectiu de set creadors i creadores. El seu actual projecte artístic se centra en la realització d’una peça escènica de format mitjà que pren com a punt de partida algunes reflexions i qüestions sorgides al voltant del fenomen del turisme avui en dia.

Seguint amb la línia dels seus treballs anteriors, el resultat pretén sintetitzar totes aquelles disciplines que els són pròpies i que converteixen l’escenificació en un espai multidisciplinari: vídeo, moviment, text i música en directe construeixen un espectacle polièdric en el qual les singularitats de cadascun dels set artistes que componen el conjunt troben el seu lloc dins d’un teixit escènic heterogeni i ple de matisos.