Carla Campos Moreno

Carla Campos Moreno (Barcelona, 1982) va seguir el consell familiar i es va procurar un sostre i va fer carrera en el món de la comunicació i les relacions públiques, abans de dedicar-se a l’escriptura. Guanyadora d’un Ignotus i seleccionada per a l’antologia Visiones, divulga a diferents mitjans, blogs i podcasts, a més de liderar el Club Pratchett.