Victoria Szpunberg

(Buenos Aires, 1973) és dramaturga i professora de dramatúrgia. Ha rebut guardons com el premi Max i ha escrit obres com La màquina de parlar, Boys don't Cry, L'onzena plaga o Amor mundi. Enguany ha estrenat al TNC El pes d'un cos.