Formació en drets humans i interculturalitat per al personal municipal

Entre el 2017 i el 2019 s’ha desenvolupat un pla de formació interna en matèria d’interculturalitat i de drets humans per prevenir la possible vulneració i discriminació dels drets, capacitar els treballadors i les treballadores municipals per detectar situacions de discriminació, tracte no igualitari o, fins i tot, d’odi, i donar a conèixer els mecanismes de garantia dels drets i la seva activació.

20/03/2019 17:37 h

Ajuntament de Barcelona

El pla de formació ha ofert més de 500 hores d’aprenentatge a 1.872 treballadors i treballadores de diferents àrees municipals, i ha donat a conèixer serveis com el que ofereix l’Oficina per la No Discriminació o la síndica de greuges.

El racisme i els diferents àmbits discriminatoris com l’islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia, la xenofòbia o l’antisemitisme són algunes de les actituds que s’han treballat en aquestes formacions, en què han participat agents de la Guàrdia Urbana, personal tècnic de les oficines d’atenció ciutadana (OAC), de l’Àrea de Serveis Socials, dels districtes, de cementiris, d’equips de mediació i prevenció, d’equipaments culturals, de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Diversitat, mestres del Consorci d’Educació de Barcelona, personal interventor de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), tècniques de l’Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) i personal de centres cívics i biblioteques, entre d’altres.

Una ciutat diversa i intercultural

El Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat és una de les accions previstes en el programa “Barcelona, ciutat de drets”, que es va aprovar el juny del 2016 i que marcava, entre altres objectius, la sensibilització dels treballadors i les treballadores municipals pel que fa a aquestes matèries, promocionar un model de ciutat diversa i intercultural, i incorporar l’enfocament dels drets humans i el reconeixement de la diversitat religiosa en l’exercici de les tasques del personal municipal.

Etiquetes associades a la notícia