A finals d’any hi haurà 161 caixers automàtics nous

El desplegament d’aquests terminals inclou una prova pilot en quatre mercats de la ciutat i la instal·lació de caixers automàtics a les estacions de metro i els quioscos de premsa. L’objectiu és fer front a la manca de caixers i a la dificultat d’accés als serveis bancaris a Barcelona. Des del 2008 el nombre de terminals ha disminuït un 40%.

04/01/2023 15:23 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest mes ha començat una prova pilot, en col·laboració amb el Banco Santander, per instal·lar 4 caixers als mercats municipals del Besòs, de Sants, de la Llibertat i de Sant Antoni. Aquests terminals tenen la particularitat que l’ingrés d’efectiu es pot fer al mateix caixer, de manera que els comerciants dels mercats no hauran de sortir de l’equipament amb la recaptació per portar-la a una entitat bancària. També es preveu la instal·lació de dispensadors per canviar bitllets per monedes.

Aquesta prova pilot, que durarà un any, permetrà avaluar la viabilitat del sistema. Segons els resultats, la iniciativa s’estendrà a altres emplaçaments comercials municipals. 

Un total de 32 terminals a la xarxa d’estacions de metro

D’altra banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té previst desplegar 11 caixers nous durant el primer semestre del 2023 en diverses estacions de metro:

  • L1: Sant Andreu i Mercat Nou
  • L2: Pompeu Fabra
  • L3: Canyelles i Roquetes
  • L4: Alfons X i Trinitat Nova
  • L5: Ernest Lluch, Vall d’Hebron, El Coll – La Teixonera i Cornellà Centre

Aquests caixers s’afegiran als 21 que des del mes de juliol ja estan en funcionament a la xarxa de metro.

Altres punts de la ciutat que disposaran de nous terminals per retirar diners seran els quioscos de venda de premsa. Durant el 2022 s’han posat en marxa 60 caixers en quioscos, i la voluntat és que durant el 2023 s’hi instal·lin 65 més. Així doncs, un total de 125 quioscos disposaran de caixer automàtic.

Aquesta mesura per incrementar el nombre de caixers automàtics s’emmarca en l’estratègia per fer front a la manca de caixers i la dificultat d’accés als serveis bancaris a Barcelona. L’any 2018 hi havia un total de 1.214 caixers bancaris a la via pública, mentre que l’any passat només eren 717, un descens del 40%. 

Formacions, assessorament i impuls de canvis legals

Però l’estratègia no preveu només instal·lar terminals sinó també treballar per impulsar canvis legislatius, sessions d’assessorament i formació. El març del 2022, per exemple, es va posar en marxa el Telèfon contra la Desatenció Bancària i es va publicar la guia de consells de consum per a la gent gran, dues iniciatives dependents de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC). El servei telefònic buscava informar i assessorar sobre els drets de les persones consumidores en relació amb els serveis bancaris i orientar-les per presentar les queixes a les diferents entitats o al Banc d’Espanya. Des de l’abril del 2022 s’ha atès presencialment 854 persones i s’han rebut 1.237 trucades telefòniques. 

Quant a les formacions, s’han dut a terme tot un seguit de sessions d’educació financera per a persones grans en què s’han tractat els drets i les obligacions dels usuaris i usuàries i consells per gestionar correctament els diners o per planificar decisions de futur. En total, hi han assistit unes 400 persones. La voluntat és fer 15 sessions més durant el primer trimestre del 2023.

D’altra banda, s’han impulsat canvis legislatius com la presentació d’esmenes al projecte de Llei de defensa del client financer amb què es demanava la certificació de l’accessibilitat al web, reconèixer la capacitat sancionadora de l’Autoritat de Defensa del Client Financer en imports de fins a 20.000 euros i per a tot crèdit hipotecari i incloure dins de l’Autoritat de Defensa una persona gran representant del teixit associatiu.

Etiquetes associades a la notícia