Acabades les obres de l’antiga plaça d’armes del parc de la Ciutadella

Les obres de la plaça de Joan Fiveller, l’antiga plaça d’armes, davant del Parlament de Catalunya, han durat un any i quatre mesos. Han tingut una inversió de prop d’1,8 milions d’euros i han permès recuperar un espai emblemàtic catalogat com a jardí històric i monument historicoartístic des del 1951.

14/01/2022 14:43 h

Ajuntament de Barcelona

Les obres en aquest espai de prop de dues hectàrees de superfície van començar el juny del 2020 seguint criteris de recuperació històrica i amb una intenció doble: d’una banda, recuperar l’aspecte original d’aquests jardins, i, de l’altra, aplicar millores en àmbits com el drenatge, substituir el paviment de sauló i recuperar els parterres i les vorades. En aquest sentit, l’actuació ha permès incorporar 21.000 exemplars de plantes i s’hi han plantat 82 arbres i 382 arbustos.

En aquesta línia, les actuacions faciliten, entre d’altres innovacions, una optimització de la gestió de l’aigua de pluja per recuperar-la a l’interior dels parterres, així com la millora del drenatge amb la instal·lació d’un sauló permeable.

En l’àmbit arqueològic, s’ha pogut ampliar l’estudi d’unes restes localitzades anteriorment. Al subsol d’aquest jardí hi ha restes de la ciutadella borbònica construïda al segle XVIII i restes de les muralles medievals de la ciutat dels segles XIV i XVI, elements que estan catalogats com a béns culturals d’interès nacional. També s’hi conserven restes de l’antic barri de la Ribera, parcialment destruït en el moment d’edificar la fortalesa militar, restes de l’Exposició Universal del 1888 i altres estructures edificades quan l’espai ja tenia un ús de parc urbà.

El jardí estarà obert al públic, però fins a la primavera del 2023 es mantindran les tanques que protegeixen la vegetació per facilitar-ne l’arrelament. Durant aquest temps es mantindran oberts els camins en forma de creu que travessen l’espai. A més, a les tanques s’hi han instal·lat unes lones informatives sobre l’espai, la història i la vegetació.

Plaça de Joan Fiveller

La plaça de Joan Fiveller, antiga plaça d’armes, és un espai projectat l’any 1916 per l’urbanista i paisatgista francès Jean-Claude Nicolas Forestier. Es va concebre com una avantsala del museu de la ciutat, que estava instal·lat on ara hi ha la seu del Parlament de Catalunya.

El 1918 es va encarregar a l’escultor Josep Llimona una reproducció a escala real i de marbre de la seva obra El Desconsol. Aquesta és l’escultura situada al centre de l’estany dels jardins.