Acció jurídica per impedir l'especulació immobiliària a l'àrea de Sant Ramon i Robador

La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat definitivament l'ampliació del dret de tanteig i retracte de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de Sant Ramon i Robador a totes les finques d'aquesta zona. D'aquesta manera, el consistori es reserva el dret prioritari d'adquirir 47 finques més en cas que els seus propietaris decideixin posar-les en venda.

09/12/2017 10:39h

Redacció

El principal objectiu d’aquesta iniciativa és evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge digne. La mesura també pretén impedir que aquests moviments especulatius puguin donar als immobles usos diferents als de l’habitatge habitual o que posin en perill la convivència.

L’any 2011 es va decretar que 7 finques dels carrers de Sant Ramon i d’en Robador quedessin subjectes al dret de tanteig i retracte. Ara un total de 47 finques més també estaran protegides per aquest dret de compra preferent. L’Àrea de Conservació i Rehabilitació està formada per un total de 62 finques, de les quals l’Ajuntament ja és propietari de 12 edificis, que representen un total de 150 habitatges.

Tanteig i retracte

A partir de la publicació de l’acord de la Comissió de Govern, les finques que estiguin subjectes al dret de tanteig i retracte estaran obligades a comunicar qualsevol oferta de compravenda a l’Ajuntament, el qual tindrà l’opció d’igualar l’oferta i d’adquirir l’immoble. En cas que la compravenda es fes sense el coneixement de l’Ajuntament, aquest podria quedar-se l’habitatge pel preu que constés a l’escriptura pública.