Acord amb la Generalitat per reequilibrar la inversió en la infraestructura educativa

En els propers set anys, la Generalitat de Catalunya es compromet a aportar una inversió extraordinària de 52 milions d’euros per a obres de reforma, arranjament i millora dels centres educatius de la ciutat: centres infantils i d’educació primària, secundària i postobligatòria i instituts escola. És un primer pas per reduir la càrrega desproporcionada que fins ara assumia l’Ajuntament.

21/10/2020 19:39 h

Ajuntament de Barcelona

A aquesta aportació se sumaran les inversions mínimes ordinàries i anuals de l’Ajuntament, de 15 milions d’euros, i de la Generalitat, de 3,5 milions d’euros, que s’executen a través del Consorci d’Educació de Barcelona.

Les obres de reforma, arranjament i millora inclouen actuacions de pintura, rehabilitació de façanes, cobertes i paviments, millora de la instal·lació de sanejament, aigua i calefacció, reformes de vestidors i lavabos o ampliació d’espais segons les necessitats dels centres.

Reequilibrar la inversió

En els darrers anys, la inversió en la infraestructura educativa ha recaigut desproporcionadament en l’aportació municipal: entre el 2016 i el 2019, el 88% dels fons per a reformes i millores en escoles i instituts van sortir de les arques municipals (86,6 milions d’euros), mentre que la Generalitat només en va aportar el 12% (11,8 milions d’euros).

Amb l’acord, l’Ajuntament aportarà el 57,65% dels recursos, mentre que la Generalitat augmenta la inversió fins al 42,15%.

Aquest compromís és un primer pas per arribar a l’objectiu del Consorci d’Educació, que determina que la Generalitat ha d’aportar el 60% dels fons, mentre que els ajuntaments hi han d’aportar el 40% restant.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades