Acord entre entitats i grups polítics perquè el 30% dels nous habitatges siguin protegits

La mesura impulsada per les entitats que defensen el dret a un habitatge digne i adequat per destinar el 30% de la nova construcció i les grans rehabilitacions a habitatge assequible té el suport de la majoria dels grups polítics municipals. L’acord, així, es podrà aprovar al Ple municipal del 28 de setembre.

19/09/2018 18:04 h

Ajuntament de Barcelona

Els representants dels grups municipals que han donat suport a la mesura han comparegut amb els portaveus del grup promotor, format per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Observatori DESC, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i el Sindicat de Llogaters.

La iniciativa, que implica al sector privat, afectarà tant les noves edificacions com les grans rehabilitacions, sempre que superin els 600 metres quadrats. Per tant, es corresponsabilitzarà els promotors immobiliaris privats a l’hora de garantir el dret a una llar digna i adequada.

La reserva del 30% suposa l’ampliació del parc públic d’habitatge, especialment als barris cèntrics que més pateixen l’especulació immobiliària i la gentrificació, i on la manca de solars dificulta la construcció de pisos protegits. La mesura va acompanyada de la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, per tal que l’Ajuntament pugui adquirir de manera preferent solars i edificacions, entre els quals es trobaria aquest 30% d’habitatge protegit, per ampliar el parc d’habitatge públic.

Es preveu que amb la reserva del 30% s’incorporin al parc d’habitatge assequible uns 330 pisos cada any, una xifra que contribuiria a contrarestar les pujades abusives dels preus del lloguer, que dificulten la preservació dels teixits veïnals.

La modificació del Pla general metropolità per implementar la mesura es debat avui a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, abans de traslladar la votació definitiva al Ple municipal, en què s’espera que s’aprovi amb la majoria dels grups polítics municipals que ja han manifestat el suport a la iniciativa. Un cop superats aquests tràmits, l’aprovació definitiva es produiria en el marc de la Subcomisió d’Urbanisme de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades