Acord per ajustar el calendari d’aportacions econòmiques de la Sagrada Família

Acord amb la Sagrada Família per ajustar el calendari de les contribucions econòmiques del temple per a la millora del transport públic i el manteniment dels entorns. L’aportació de 36 milions d’euros en deu anys es manté, però es redistribueixen les partides del 2020 i el 2021 a causa de la caiguda de visitants i els efectes de la covid-19.

12/02/2021 16:14 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu de la compensació econòmica de la Sagrada Família pels efectes de la seva activitat a la ciutat és millorar l’urbanisme, reforçar la mobilitat i el transport públic i mantenir en bones condicions l’espai públic dels entorns.

Ajustos de les aportacions econòmiques de la Sagrada Família

Partides del 2020:

  • 2,2 milions d’euros per al transport públic: 600.000 euros es pagaran aquest mes i la resta el 2022.
  • 300.000 euros per al manteniment dels entorns: 225.000 euros ja s’han pagat i la resta s’abonaran el 2022.

Partides del 2021:

  • 2,2 milions d’euros per al transport públic: 1,1 milions d’euros es pagaran enguany i la resta el 2021 o el 2022, segons el volum de l’activitat del temple.
  • 300.000 euros per al manteniment dels entorns: es pagaran al llarg d’aquest any.

Els ajustos en el calendari de pagament s’han acordat a causa de la caiguda de visitants a la Sagrada Família i els efectes de la covid-19 en l’activitat econòmica del temple. L’acord es tramitarà ara en comissió i al Ple per a l’aprovació definitiva.

L’acord històric amb el temple, signat l’any 2018, incloïa, a més de l’aportació de 36 milions d’euros en deu anys per part de la Sagrada Família, la regularització de les obres de la basílica.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades