Acord per consolidar el 22@ i adaptar-lo a les noves necessitats

Acord amb ERC per consolidar la transformació urbana i el potencial econòmic del 22@ i adaptar-lo a les noves necessitats. El nou full de ruta permetrà desenvolupar el pacte signat amb el veïnat i els agents implicats per impulsar en aquest àmbit la creació d’habitatge, l’activitat empresarial, la revaloració del patrimoni i la renovació urbanística.

08/07/2020 15:26 h

Ajuntament de Barcelona

L’actualització del pla urbanístic del 22@ permetrà dinamitzar 1.000.000 de metres quadrats en tot aquest àmbit.

L’habitatge: una prioritat

  • Es duplicarà la reserva de sòl, que passarà dels 5.200 habitatges nous previstos a 9.600, per equilibrar-ne els usos.
  • Es realçarà el valor de les edificacions tradicionals amb l’increment d’habitatges protegits, que passaran dels 3.300 previstos a 4.500.

Emprenedoria i innovació

  • Es generaran 60.000 llocs de treball amb l’agilitació dels tràmits per activar els 980.000 metres quadrats per a activitats econòmiques que queden per desenvolupar-se.
  • S’apostarà per l’economia verda i circular, la tecnologia 4.0 i la comunitat maker.​​

Patrimoni i entorn

  • Es consolidarà, revalorarà i fomentarà la rehabilitació del paisatge urbà, els habitatges i les activitats existents.
  • S’impulsaran nous plans per a la renovació dels espais obsolets i degradats.​

El pla urbanístic que recollirà el nou full de ruta del 22@ es concretarà en una taula de treball, es presentarà al Ple municipal de juliol i es votarà al setembre.

El procés participatiu “Repensem el 22@” es mantindrà per fer-ne el seguiment i garantir el màxim consens amb el veïnat i els agents implicats.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades