Acord per a una nova normativa de terrasses

Després de mesos de treball, s'ha assolit un acord de ciutat per modificar l’ordenança de terrasses perquè sigui més aplicable i s'adapti a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori. El nou articulat té un suport ampli dels grups municipals, i es preveu que s'aprovi a principis del 2018 en el Consell Plenari i que es faci efectiu amb la màxima celeritat.

05/12/2017 17:14 h

Ajuntament de Barcelona

L’alcaldessa, Ada Colau, ha destacat: “Les terrasses són un patrimoni de la ciutat, però el seu gaudi ha de ser compatible amb la resta d’usos de l’espai públic. Crec que aconseguim un principi d’acord que dona tranquil·litat i estabilitat a un sector que és cabdal a la nostra ciutat.”

S’aposta per establir uns criteris generals per a tota la ciutat que garanteixin un bon ús de l’espai públic i la convivència amb el veïnat, i alhora, es tenen en compte les singularitats i especificitats de cada districte i les característiques pròpies de cada territori.

A més, es creen zones d’excel·lència en què les terrasses hauran de complir uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració en l’entorn i les condicions de manteniment.

Millores de l’ordenança

Alguns dels criteris bàsics que planteja la modificació de l’ordenança són els següents:

  • La ubicació de les terrasses passa de ser obligatòria a preferent davant del local. A més, de manera justificada se’n pot valorar l’ampliació de la longitud.
  • És obligatori respectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat. Cal mantenir una distància lliure de pas d’1,80 metres a continuació de la façana, que excepcionalment es podrà reduir a 1,50 metres.
  • Les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a altres establiments i edificis privats.

Es treballarà perquè es retirin de manera progressiva les estufes de combustió, l’ús de les quals ara és permès durant la temporada d’hivern.

A més, per fomentar les bones pràctiques, s’estableixen nous criteris pel que fa al règim sancionador.