Desactivat l’episodi de contaminació per PM10

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dilluns, 25 de 8 de març, l'episodi de contaminació per alts nivells de partícules PM10 a l'àrea de Barcelona.

08/03/2021 12:59 h

Ajuntament de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dilluns, 8 de març, l’episodi de contaminació per alts nivells de partícules PM10 a l’àrea de Barcelona.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar, el dissabte 6 de març, a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassava el llindar d’alerta i es va activar l’episodi de contaminació.

Dispositiu municipal desactivat

En reduir-se els nivells contaminants en l’aire, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dilluns, 8 de març, la sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades