Habitatge

L'habitatge és un dret, la base d'una vida digna. Disposar d’un pis adequat i digne on viure és un bé de primera necessitat i no un bé d'inversió per especular. Garantir-ne l’accés és, doncs, una política pública prioritària. Construïm més habitatge públic que mai, amb més de 4.600 pisos i 66 edificis nous, i regulem que el 30% de les noves promocions privades siguin habitatge assequible. Defensem els drets dels llogaters davant dels abusos del mercat, donem ajudes a la rehabilitació dels pisos en males condicions i fem mediació en els desnonaments. L’any 2017 s’han atès més de 2.300 famílies amb risc de perdre la casa.

 • Acord entre entitats i grups polítics perquè el 30% dels nous habitatges siguin protegits

  La mesura, que neix del teixit social, podria suposar la creació de 330 pisos assequibles l’any.

 • En defensa dels drets dels llogaters

  Per obtenir el permís d’obres per poder rehabilitar finques, els propietaris hauran de garantir el reallotjament i el retorn dels inquilins a casa seva.

 • Allotjaments de proximitat provisionals per lluitar contra la gentrificació

  Solució temporal per ampliar el parc públic d’habitatge de la ciutat de fabricació industrial.

 • Baixen els desnonaments i alhora es multiplica l’atenció als casos de risc

  Durant l’any 2017 l’UCER va atendre 2.351 noves famílies en risc d’exclusió residencial.

 • Ajudes per la rehabilitació de finques d’alta complexitat

  La iniciativa del Pla de barris beneficiarà al voltant de nou-cents habitatges.

 • Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb mesures per protegir els llogaters

  Els nous requisits per accedir a les subvencions condicionen el preu del lloguer i tenen en compte les comunitats més vulnerables.