Lideratge públic

L'Ajuntament reforça els mecanismes de participació i transparència, i alhora enforteix i millora els serveis municipals. Tots els barcelonins poden impulsar consultes ciutadanes i incidir en el govern de la ciutat. Així, eines com l'Oficina de Transparència i la Bústia Ètica permeten fiscalitzar millor l'acció municipal. Per oferir un millor servei públic també s’ha ampliat la plantilla municipal i s’ha convocat nova oferta pública d’ocupació. També s’han aturat privatitzacions en serveis bàsics com les escoles bressol i l’energia, amb la creació de Barcelona Energia, l’operador energètic públic i metropolità.

 • Més participació ciutadana, una democràcia més forta

  El Ple de Barcelona aprova el nou Reglament de participació ciutadana, que situa les persones a l'eix central dels processos de presa de decisions de l'Ajuntament.

 • Aprovades les preguntes per a la multiconsulta ciutadana

  El Plenari finalment aprova que es demani a la ciutadania l’opinió sobre la gestió pública de l’aigua i el canvi de nom de la plaça d’Antonio López.

 • Més oferta pública d'ocupació per millorar el servei a la ciutadania

  Aprovades 1.911 noves places d’oferta pública d’ocupació que permetran estabilitzar la plantilla municipal i reforçar, fonamentalment, els àmbits de l’educació i l’atenció social.

 • Barcelona Energia s’obre a la ciutadania

  L’operadora energètica metropolitana podrà subministrar electricitat a 20.000 llars.

 • El pont entre la ciutadania i l’Ajuntament

  La Sindicatura de Greuges defensa els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania.

 • La memòria de la ciutat s'instal·larà a Can Batlló

  La nau central serà la seu de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que aplegarà els fons dels 21 arxius municipals, actualment dispersos.