Actualització del registre de fons i col·leccions de l'Ajuntament de Barcelona

Publiquem una versió actualitzada del Registre de fons i col·leccions documentals que estan sota custòdia i responsabilitat dels diversos centres d’arxiu de l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’un total de 636 fons i col·leccions de procedència i naturalesa diversa estructurats seguint el Quadre d’Organització de Fons de l’Ajuntament atenent criteris de caràcter jurídic i administratiu. Es divideixen en: Fons municipal, Fons Institucionals, Fons Privats, i Col·leccions. Pel que fa als Fons Privats, se subdivideixen en familiars, personals, d’empreses i cooperatives, i d’entitats.

D’aquesta versió actualitzada que publiquem, destaquen els fons que s’han donat d’alta al llarg dels últims mesos, com per exemple el de la Confraria de Sant Miquel dels Revenedors, el Fons de Paco Camarasa Yañez, la Col·lecció de cartells de l’Arxiu de Sarrià – Sant Gervasi, la Col·lecció sigil·logràfica de Ferran de Sagarra, entre molts altres.

Actualment, es treballa en el tractament arxivístic i de conservació dels nous fons per tal de posar-los a disposició de la ciutadania.

Així mateix, recordem que una part dels fons que custodien els centres d’arxius estan a disposició de l’usuari a través del Catàleg en línia

Etiquetes associades a la notícia