Adjudicació definitiva de les llicències de motos i bicis d’ús compartit

L’ús compartit de vehicles és una forma de mobilitat més sostenible i menys contaminant que l’ús del vehicle privat. Les 4.176 llicències de moto d’ús compartit s’han adjudicat entre una dotzena d’operadors, i les 3.031 llicències de bicicleta s’han repartit entre les 7 empreses que han completat el procés de selecció.

19/05/2020 13:01 h

Ajuntament de Barcelona

Cada empresa adjudicatària de motos d’ús compartit disposarà de 348 llicències, i les operadores de bicicletes, de 433 llicències per un període de tres anys, prorrogable a un any més. Aquestes companyies tenen ara 30 dies per desplegar la flota per la ciutat de Barcelona.

A més, les operadores que ho sol·licitin podran optar de manera temporal a les llicències que es van atorgar inicialment a empreses que per diferents motius, com la renúncia o la manca de documentació, no han completat el procés. En total hi ha vacants 2.782 llicències de moto i 944 llicències de bici. Les empreses adjudicatàries són les següents:

Operadores de bicicletes multiusuari

 • Yego Urban Mobility
 • Smart Cycles
 • Scoot Networks Iberia
 • Boltest Txfy
 • Jump Bicycles Spain
 • Cooltra Motos
 • Idribk Spain

Operadores de motos multiusuari

 • Yego Urban Mobility
 • Tucycle Bikesharing
 • Avant Fullstep
 • Mobilitas Futurus
 • Scoot Networks Iberia
 • Respiro
 • Talban Krup
 • Tirkil Invest
 • Acciona Mobility
 • Oiz Ridesharing
 • Eco-Logia Turismo Sostenible
 • Cooltra Motos

Totes les operadores han de complir la normativa vigent i cada vehicle ha de tenir un número d’identificació únic i visible i estar matriculat o registrat. Les sancions per l’incompliment de les condicions d’ús de l’espai públic seran de 450,76 euros.

Els requisits establerts per l’Ajuntament de Barcelona són:

 • Han de ser bicicletes mecàniques i elèctriques i motos elèctriques.
 • Tots els vehicles han d’incorporar sistemes de geolocalització.
 • S’ha de donar accés municipal a les dades d’ús del sistema en temps real.
 • Un operador no pot concentrar més del 50% de la flota a la zona del centre de la ciutat durant un període superior a dues hores.
 • Els vehicles s’hauran d’ancorar i estacionar als espais habilitats per a això a la via pública.
 • Cal reubicar els vehicles mal estacionats en un termini de 24 hores.
 • S’ha de pagar la taxa de 71,51 euros per vehicle a l’any.
 • S’ha de tenir l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Està prohibit alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades.
 • Cal aportar una garantia que asseguri el compliment adequat de les condicions de la llicència: un 10% de l’import de la taxa per al conjunt de vehicles.
 • S’ha de respectar la normativa vigent en matèria de trànsit, estacionament i ocupació de la via pública.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades