Adjudicat a Mediaurban un solar municipal del Poblenou per construir habitatges de lloguer assequible

Els 47 habitatges de lloguer assequible es construiran en un solar conegut com Illa Sibèria al Poblenou i seran gestionats per la Fundació Hàbitat3. És el primer solar que l’Ajuntament adjudica a una iniciativa privada empresarial -una agència del grup Mediapro- perquè edifiqui i gestioni pisos de lloguer per sota dels preus de mercat i per sota dels preus de l’habitatge protegit.

29/11/2019 12:42 h

Districte Sant Martí

L’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha seleccionat el projecte presentat per Mediaurban (l’agència de continguts urbans del Grup Mediapro), i la Fundació Habitat3, per a la construcció, en règim de dret de superfície, de 47 habitatges socials de lloguer públic al carrer Badajoz 11-15, al barri del Poblenou.

Per primera vegada, l’adjudicatari i promotor no és una fundació o una entitat sense ànim de lucre sinó una societat mercantil, i la proposta guanyadora de la licitació ha ofert que el preu
de l’habitatge que es construirà no només estigui per sota del preu de mercat sinó també per sota del preu de l’habitatge de protecció oficial. Els preus dels lloguers dels pisos de superfície entre 50 i 80m2 se situaran entre els 5,5 €/m2 i els 7 €/m2, davant dels 13-14€ de mitjana de la zona. El projecte es finançarà amb fons privats.

Les famílies adjudicatàries hi podran accedir si estan inscrites al Registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit de Barcelona, a través dels processos reglats d’accés que porta a terme l’Ajuntament de Barcelona.

Promoció delegada

Amb aquesta adjudicació l’Ajuntament implanta per primera vegada un nou model anomenat promoció delegada a través del qual adjudica a tercers la promoció de projectes de lloguer de preu assequible sense perdre mai la propietat del sòl.

En aquesta ocasió, Mediaurban és l’empresa encarregada de dur a terme el projecte arquitectònic, que consisteix en el disseny i la construcció dels habitatges; mentre que els habitatges els gestionaran i administraran els experts de la Fundació Hàbitat3, gestora d’habitatge de lloguer social impulsada per la Taula del Tercer Sector Social.

El model de promoció delegada s’inclou en el marc del Pla pel dret de l’habitatge de Barcelona 2016-2025, que preveu que el 25% de l’ampliació del parc assequible de la ciutat es faci a través d’aliances amb el sector privat i cooperatiu.

Com seran els habitatges?

La proposta conté habitatges de doble orientació formats per un gran espai de menjador; una cuina oberta que ocupa l’espai central i articula la distribució de l’habitatge, que permet l’agrupació en dues, tres o quatre habitacions; i dues terrasses amb portes vidrades per afavorir la visió dels espais verds de l’entorn.

El projecte també preveu l’habilitació d’uns espais d’usos col·lectius al terrat i en algunes zones de les plantes baixes com ara una bugaderia industrial, una biblioteca i una superfície enjardinada per al cultiu vegetal comunitari, entre d’altres.

El nou conjunt d’habitatges estarà format per cinc nuclis d’escala, gestionats per una persona a consergeria i pel personal expert d’Habitat3. Les persones llogateres i la persona responsable de consergeria es podran comunicar, a més, a través de Habitant, una aplicació digital desenvolupada per Mediaurban.

Espai de memòria per homenatjar La Sibèria

El solar on es construiran els futurs habitatges socials és s’ubica dins de l’illa de La Sibèria, una antiga fàbrica de gel construïda a principis del segle XX. És per això que hi haurà un espai de memòria del conjunt urbà, un homenatge al barri de La Plata i a la revolució domèstica que va impulsar La Sibèria mitjançant el procés d’industrialització del gel artificial, que va transformar els hàbits de consum a nivell metropolità.