Airbnb es compromet a retirar els pisos turístics il·legals de la seva plataforma

La plataforma de pisos turístics Airbnb s’ha compromès a retirar “ràpidament” de la seva pàgina web els pisos turístics il·legals que detecti l’Ajuntament de Barcelona.

24/07/2017 09:19 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament revisarà els allotjaments que la plataforma ofereix a Barcelona i enviarà a Airbnb un llistat amb aquells que no tenen llicència per operar com a pisos turístics, per tal que l’empresa els elimini de la seva oferta.

La tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha valorat que la plataforma hagi mostrat la seva “predisposició” a complir amb la legislació. Per la seva banda, el portaveu d’Airbnb, Sergio Vinay, ha dit que aquest sistema és una “solució sostenible” que s’haurà de concretar pròximament.

Segons el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ara caldrà comprovar que Airbnb retira aquests allotjaments de la seva oferta i compleix amb la normativa. També ha manifestat que el consistori desplegarà mecanismes per tal que cap pis turístic il·legal pugui prosperar a la plataforma.

El posicionament d’Airbnb arriba després de la sanció de 600.000 euros que l’Ajuntament va imposar a la plataforma turística fa unes setmanes, precisament per oferir allotjaments sense llicència turística. La decisió de multar l’empresa va arribar després que aquesta obviés les moltes reclamacions del consistori.

Diàleg amb les plataformes turístiques

Des de l’inici del mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha desplegat un conjunt de mesures per ordenar l’oferta de lloguer vacacional a la ciutat i garantir que compleix la legalitat vigent. L’objectiu del govern municipal és fer de Barcelona un referent mundial del turisme sostenible.

Al maig es va crear una taula de treball com a espai de diàleg estable entre l’Ajuntament i les platafomes Homeaway, Booking, Tripadvisor, Rentalia i Apartur. Així es va crear un marc de col·laboració estable perquè l’Ajuntament i el sector del lloguer d’apartaments turístics abordin conjuntament els reptes del sector i impulsin propostes de millora.

El govern municipal també treballa amb la Generalitat per explorar l’enfortiment de la legislació vigent, la Llei de Turisme de Catalunya, en el sentit d’incrementar les sancions per reincidència i superar el llindar de 600.000 euros per infraccions molt greus.

Lluita contra els allotjaments il·legals

A banda d’això, el consistori continua amb l’acció inspectora i sancionadora als pisos turístics il·legals: de gener de 2016 a maig d’aquest any, l’Ajuntament ha obert un total de 5.909 expedients disciplinaris, dels quals 3.211 són sancionadors. A més, s’han dictat 2.189 ordres de cessament a pisos que operaven sense disposar de la llicència corresponent. D’aquests, 628 han acatat l’ordre i s’han dictat 127 precintes.

Pel que fa als casos de relloguer de pisos, des de la posada en marxa del pla de xoc, el juliol de l’any passat, fins a 31 de maig, el consistori ha rebut 316 al·legacions de propietaris dient que el seu pis estava rellogat.

Es tracta del 10-15% sobre un total d’aproximadament 3.000 expedients sancionadors oberts en aquest període. La majoria de casos es concentren en districtes amb una forta pressió turística com l’Eixample (103) i Ciutat Vella (92).