Ajudar els qui ajuden per defensar els drets i la dignitat de les persones refugiades

Stop Mare Mortum ha rebut suport econòmic municipal per atendre 319 persones i reubicar-ne a l'Estat espanyol 116 que es trobaven desemparades i bloquejades a Grècia i que requerien protecció internacional.

20/07/2018 16:34 h

Ajuntament de Barcelona

Davant l’incompliment de l’Estat del programa de la Unió Europea (UE) per reubicar els sol·licitants d’asil que arribaven a Grècia i Itàlia, l’Ajuntament va signar el 2016 un conveni amb l’associació Stop Mare Mortum per prestar assistència legal, facilitar vies segures i fomentar una estada digna a les persones sol·licitants d’asil que tenien la voluntat de ser reubicades a l’Estat espanyol.

El consistori manté el compromís de reclamar a l’Estat més competències per acollir refugiats a les ciutats i l’insta que agilitzi els tràmits per acollir els més de 18.000 sol·licitants d’asil i així compleixi la quota del programa de reubicació de la UE a què es va comprometre .

Amb el suport econòmic municipal de 60.000 euros, Stop Mare Mortum ha atès 319 persones que es trobaven desemparades i bloquejades a Grècia i que requerien protecció internacional. Moltes de les persones que arriben als camps de refugiats estan desinformades sobre els drets i procediments que han de seguir en el procés de reubicació a un tercer país de la Unió Europea. El programa de reubicació es regeix per un principi de solidaritat dels estats de la UE pel qual tots els estats han d’acollir un número determinat de persones, establert en un sistema de quotes, de persones sol·licitants d’asil.

La tasca de l’associació ha estat, d’una banda, proporcionar assessorament jurídic per facilitar l’arribada a l’Estat espanyol mitjançant el programa de reubicació, i de l’altra, incidir políticament amb la denúncia de les vulneracions del Govern estatal pel que fa al deure d’acollir 19.449 persones en el marc del programa de reubicació.

Sentència del Tribunal Suprem a l’Estat per acollir sol·licitants d’asil

En el marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, l’abril del 2017 Stop Mare Mortum va presentar una demanda al Tribunal Suprem que requeria al Govern central el compliment de les obligacions per reubicar la quota de sol·licitants d’asil que li corresponien. Fa uns dies, l’alt tribunal ha condemnat l’Estat per l’incompliment de la quota i l’obliga a  fer efectiva l’acollida de més de 18.000 persones.

Etiquetes associades a la notícia