Ajuts perquè hi hagi concerts a l’estiu

S’obre una nova línia de subvenció de les despeses d’organització de concerts de gran format per ajudar un dels sectors afectats pels efectes de la pandèmia de la covid-19 i promoure els concerts els mesos d’estiu als espais del Parc del Fòrum o de l’Anella Olímpica.

27/04/2021 12:50 h

Ajuntament de Barcelona

Com funcionaran les subvencions?

La nova línia de subvencions destinarà 500.000 euros a reduir els costos operatius de l’organització de concerts de gran format per part dels promotors musicals. Els requisits que hauran de seguir per accedir a les subvencions són els següents:

  • Els concerts hauran de tenir lloc entre el 20 de maig i el 30 de setembre en espais del Fòrum i de l’Anella Olímpica de Montjuïc.
  • Les empreses promotores hauran de disposar d’una reserva ferma d’espai i data per als concerts (se’ls aplicarà una reducció del 40% dels costos de la cessió de l’espai i dels serveis prestats directament).
  • S’estableix un import tancat per concert i lloc que varia de manera decreixent en funció del nombre de concerts d’un mateix promotor.

L’assignació a cada promotor es farà seguint l’ordre rigorós de presentació de les sol·licituds i la data en què tinguin lloc els concerts. S’assignaran els primers concerts de tots els sol·licitants, i després els segons fins a exhaurir la dotació.

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. La presentació haurà de fer-se obligatòriament des del portal de tràmits.

“Barcelona mai s’atura”

La iniciativa forma part del Pla per a la recuperació i el rellançament per al 2021, “Barcelona mai s’atura”, que posa un èmfasi especial en els sectors més afectats per la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la covid-19.

El pla disposa d’un fons extraordinari de 87 milions d’euros per al suport al teixit productiu i l’ocupació, amb ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia (45 M€), la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat (12 M€) i la promoció de l’economia i la dinamització del consum (30 M€).