Aliança municipal europea per preservar i protegir els comerços emblemàtics

S’ha creat una aliança municipal europea amb les ciutats de París, Roma i Lisboa per a la preservació i protecció dels comerços emblemàtics mitjançant una governança compartida i liderada des dels governs locals. Durant la primera Jornada Internacional de Comerç Emblemàtic en Ciutats Europees s’ha signat la Declaració de Barcelona sobre la preservació i la promoció dels establiments comercials emblemàtics, que reconeix el paper decisiu que tenen els governs locals en el lideratge de la protecció i la valoració d’aquests establiments i remarca la necessitat d’elaborar aliances a escala local.

07/03/2023 14:32 h

Ajuntament de Barcelona

Per aconseguir els objectius, s’han d’impulsar mesures de govern i plans especials que permetin reconèixer la importància d’aquests establiments i que contribueixin a protegir-los, conservar-los i reivindicar-los amb accions que n’afavoreixin la viabilitat econòmica, la conservació patrimonial i el paper comercial.

Els establiments comercials emblemàtics han de participar en la cocreació de les polítiques municipals sobre el comerç de proximitat per tal de garantir-ne la competitivitat i avançar en la professionalització del sector i en la digitalització.

També es vol crear una carta internacional per determinar què es considera establiment emblemàtic o singular i definir-ne els tipus, amb els nivells de protecció patrimonial i cultural corresponents.

Aquesta nova governança ha de perseguir els objectius següents:

  • Incentivar la protecció, la conservació i la valoració patrimonial dels establiments comercials emblemàtics: mitjançant un reconeixement dels establiments comercials emblemàtics com a categoria en el marc legal de protecció patrimonial, la promoció d’un cens i una catalogació i el desenvolupament de mecanismes que permetin una assistència tècnica, fons per a la restauració i la conservació i instruments per a la protecció i la salvaguarda del patrimoni material i immaterial.
  • Difondre el paper comercial i singular dels establiments comercials emblemàtics: des de l’àmbit local, cal impulsar i donar suport a les xarxes entre establiments comercials emblemàtics per desenvolupar un treball conjunt que contribueixi a generar estratègies de viabilitat present i futura.
  • Treball entre les ciutats compromeses amb els establiments comercials emblemàtics: articular una xarxa internacional per afavorir l’intercanvi d’experiències, construir una aliança i impulsar un full de ruta comú en aquest marc, amb el suport de les institucions europees i internacionals.

Per avançar en els objectius d’aquesta declaració es desenvoluparà un pla d’acció anual que avaluï les fites que s’han assolit en cadascuna de les mesures que es promouen.

Etiquetes associades a la notícia