Ampliat el termini per participar al Premi a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, i amplia el termini de presentació de candidatures establint un nou període, del 17 de novembre al 16 de desembre de 2021.

15/11/2021 12:23 h

Laia Ruiz

El premi té com a objectiu contribuir al coneixement i fer visible el treball realitzat per les empreses i organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, sensibilitzant la societat sobre aquestes pràctiques.

Es poden presentar les candidatures fins al 16  de desembre de 2021.

Per presentar candidatura cal omplir el formulari  amb les dades corresponents (tots els camps són obligatoris), descarregar-lo i signar-lo digitalment. Per formalitzar la presentació de la candidatura cal fer-ho a través del Portal de tràmits i és necessari disposar de certificat digital.

Més informació, a l’enllaç.