Aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros per al pagament de lloguers

Garantir el dret a l’habitatge a les persones més vulnerables és una prioritat municipal, que segueix més vigent que mai durant la crisi per la covid-19. Per això, s’ha anunciat una aportació extraordinària municipal de 2,5 milions d’euros per complementar els ajuts estatals per fer front als lloguers. A més, l’alcaldessa, Ada Colau, ha proposat un pacte d’Estat pel dret a l’habitatge i ha recordat al Govern espanyol la necessitat dels ajuntaments de disposar de més recursos i finançament en aquest àmbit.

21/05/2020 18:47 h

Ajuntament de Barcelona

L’alcaldessa, Ada Colau, ha reclamat en una carta al president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, un pacte d’Estat per protegir i garantir el dret a l’habitatge, i alhora li ha plantejat la necessitat de modificar la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera perquè els ajuntaments puguin disposar del superàvit acumulat per poder pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica generada per la covid-19.

La carta de l’alcaldessa va acompanyada d’un document amb propostes concretes en matèria d’habitatge per demanar al Govern estatal que:

  • Allargui la suspensió dels desnonaments i prorrogui els contractes de lloguer sis mesos més.
  • Redueixi l’IVA a les noves promocions d’habitatge protegit.
  • Obligui a mediar a l’inici d’un procés de desnonament.
  • Faciliti la compra d’habitatge per sota del preu de mercat a les administracions.
  • Estableixi que els grans tenidors han de destinar a lloguer assequible una part dels habitatges.

Etiquetes associades a la notícia