Aprovada la norma per regular el preu de lloguer d’habitatge a la ciutat durant cinc anys

El Plenari municipal ha aprovat que es declari Barcelona mercat d’habitatge tens i podrà regular els preus de lloguer durant cinc anys. La mesura preveu rebaixar un 5% el preu de referència segons l’índex de preus de la Generalitat i incloure-hi també els habitatges de més de 150 metres quadrats de superfície. Més del 30% dels barcelonins i barcelonines viuen de lloguer, una de les xifres més elevades entre les ciutats de l’Estat.

15/09/2021 14:34 h

Ajuntament de Barcelona

Per poder declarar el municipi mercat d’habitatge tens cal complir qualsevol dels tres requisits que preveu la llei catalana, i que la ciutat compleix amb escreix:

  • Increment de preus superior a la mitjana: en el cas de la ciutat, un 31% entre el 2015 i el 2020, el mateix que a Catalunya.
  • La despesa en habitatge per família és superior al 30% dels ingressos: el pes de mitjana en l’economia familiar és del 49%.
  • Increment de preus del lloguer superior a l’IPC dels últims anys, que ha estat del 4,6%.

El preu de referència a l’hora de signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior i el 95% (gràcies a la declaració de mercat tens) de l’índex de preus de referència de la Generalitat.

La mesura s’aplicarà a partir del novembre, un cop complert el primer any de vigència de la llei 11/2020, i serà vigent durant cinc anys.

Impuls d’un lloguer més assequible

Actualment, a la ciutat estan en fase de construcció o a punt de començar les obres 2.300 pisos d’habitatge públic. El 80% es destinarà a lloguer social i assequible.

A més, també s’han pres altres mesures, com l’aprovació de la norma que estableix una reserva del 30% dels nous pisos o grans reformes en habitatge protegit.

Etiquetes associades a la notícia