Aprovat el decret per una contractació pública més sostenible

L’aprovació per decret de les mesures de contractació pública sostenible estableix un nou marc de relació entre l’Ajuntament i les empreses proveïdores que estimula millores en les condicions laborals dels treballadors d’aquestes empreses, dona suport a les pimes i impulsa l’economia social i cooperativa.

30/04/2017 09:59 h

Ajuntament de Barcelona

El decret dona seguretat jurídica i validesa legal als criteris de la Guia de contractació pública local, elaborada amb la participació dels agents econòmics i socials de la ciutat. La gran novetat del decret és el requisit que les empreses adjudicatàries tinguin una contractació laboral estable i indefinida, amb salaris dignes per als seus treballadors i mesures a favor de la conciliació laboral o familiar, a més de la subrogació obligada de la plantilla en cas de canvi de contractista.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha afirmat que la contractació pública és una eina de política econòmica que va molt més enllà de l’adquisició de béns i serveis i permet fer una política laboral més justa. Pisarello ha assenyalat: “No podem canviar les lleis que pertanyen a l’àmbit estatal, però sí premiar les empreses que fan contractes indefinits o les empreses que paguin per sobre del conveni de referència.”

L’objectiu és afavorir un nou model econòmic a la ciutat que promogui el teixit productiu local. Per això s’hi inclouen mesures de foment de la participació de les mitjanes i petites empreses i de les microempreses i se les protegeix, entre altres mesures, amb la garantia que l’Ajuntament pagarà directament el subcontractista en cas de morositat del contractista principal.

També es pretén potenciar les empreses socials, per a la qual cosa es fixa com a condició obligatòria la subcontractació d’una part del contracte a una empresa del sector de l’economia social. El decret estableix també instruccions tècniques per aplicar els criteris de sostenibilitat a fi de reduir l’impacte de l’activitat municipal en el medi ambient. Algunes d’aquestes instruccions són l’eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics o la gestió ambiental de les empreses contractades.