Aprovat el trasllat dels carrils bici de la vorera de la Diagonal a la calçada

El segon projecte constructiu de carrils bici de la ciutat s’aprova amb l’objectiu de reduir el nombre de carrils bici en vorera, completar parelles de vies unidireccionals en ambdós sentits, millorar les condicions dels eixos existents i augmentar la connectivitat de tota la xarxa ciclista.

13/03/2019 15:02 h

Ajuntament de Barcelona

Les mesures permetran millorar la seguretat i el confort de ciclistes, vianants i usuaris i usuàries de vehicles de mobilitat personal, i alhora s’ampliaran els itineraris per poder cobrir més territori i evitar les discontinuïtats a la xarxa.

El projecte, que té un pressupost de 28,2 milions d’euros, segueix la configuració dels carrils bici que es recull al Manual de disseny de carrils bici, un document que marca les directrius a seguir en matèria de seguretat, accessibilitat i confort.

Més carrils bici en calçada

La reducció de carrils bici en vorera per posar-los al nivell de la calçada permet minimitzar els conflictes entre vianants i ciclistes. Aquesta mesura s’implementarà en els següents trams:

 • Avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i el carrer de Sicília: es tracta d’un dels carrils bici històrics de la ciutat i amb més utilització. Amb aquesta actuació, se’l traslladarà a  la calçada amb una secció similar al de la Gran Via en el tram Vilamarí-Aribau.
 • Avinguda Diagonal, entre les Glòries i el carrer de Josep Pla: la baixada del carril bici a la calçada permetrà millorar l’espai dels vianants, com ja s’ha fet al tram final entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim.
 • Gran Via de les Corts Catalanes, entre les places d’Espanya i d’Ildefons Cerdà: és un dels eixos ciclistes amb més ús amb carril bici en vorera, que passarà a ocupar la calçada lateral.
 • Eix Tarragona, entre les places dels Països Catalans i d’Espanya: es tracta de la continuació de l’actuació que es va fer al carrer de Numància, que prolongarà el seu recorregut per calçada fins a la plaça d’Espanya.
 • Passeig de Lluís Companys: es completarà la baixada del carril a la calçada, per igualar-lo a la continuació del passeig de Sant Joan, entre la ronda de Sant Pere i la travessera de Gràcia.

Més connectivitat en la xarxa ciclista

Per millorar la connexió entre carrils bici existents i evitar les discontinuïtats a la xarxa ciclista, es duran a terme les següents actuacions:

 • Passeig de la Zona franca: connexió de carril bici en calçada entre la Gran Via i el polígon per poder accedir-hi de forma segura i convertir-lo en un eix ciclista metropolità.
 • Avinguda Diagonal, entre la plaça de Pius XII i el parc de Cervantes: completar la configuració del carril bici en aquest eix cívic en el tram amb menys secció per a vianants. També millorarà la connexió amb el carril bici d’Esplugues.
 • Carrer dels Motors: configuració d’una nova connexió per accedir al polígon de la Zona Franca a través del túnel per sota la ronda del Litoral.
 • Ronda de la Universitat, ronda de Sant Pere i carrer de Trafalgar: final de la configuració del carril bici que ha de connectar el passeig de Lluís Companys amb la plaça de la Universitat. Aquesta actuació donarà accés per primera vegada a la plaça de Catalunya mitjançant un carril bici.
 • Eix Ramon Trias Fargas – passeig Marítim: es completa el carril bici del carrer de Sardenya en el darrer tram per accedir al carril bici del passeig Marítim de la Barceloneta.
 • Carrer de la Ciutat de Granada: millora de la connexió amb l’avinguda Diagonal i del paviment de la via.

Cruïlles més segures i augment dels carrils unidireccionals

El projecte preveu la revisió de les cruïlles del carril bici a la Gran Via, entre el carrer de Bilbao i la rambla de Prim, i de l’eix de la rambla de Guipúscoa – carrer d’Aragó per adequar-les als estàndard de seguretat i confort. A més, s’implementaran parelles de carril bici unidireccional en el sentit del trànsit a l’eix Escoles Pies – Santa Fe de Nou Mèxic (parella amb carrer de Ganduxer) i a travessera de Gràcia (parella amb Sant Antoni Maria Claret).

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades