Aquest estiu es duran a terme diverses obres arreu de la ciutat

22/06/2016 13:20 h

Ecologia Urbana

Aquest estiu s’han planificat un total de 53 obres i actuacions que es concentraran durant els mesos de juliol i agost, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties a la ciutadania.Les actuacions suposaran una millora de l’espai públic, els serveis i les infraestructures i enguany també inclouran actuacions en l’àmbit de la mobilitat.

Entre les obres més destacades hi ha l’impuls de nous carrils bicicleta i la instal·lació del primer punt de recàrrega per a autobusos elèctrics de Barcelona i d’Espanya.

A banda, també s’abordarà la xarxa de climatització de l’Hospital del Mar, la finalització dels treballs de la xarxa d’Alta Tensió, entre Collblanc i Trinitat, que permetrà que la ciutat compti amb una xarxa elèctrica més resistent, i la millora de l’accessibilitat a diferents estacions de FGC.

Urbanitzacions

Durant els propers mesos, està previst finalitzar diferents reurbanitzacions  actualment en execució a la ciutat, com són: els carrers Melcior de Palau i Corral, al districte de Sants- Montjuïc, el carrer Pedraforca, al districte de Nou Barris,  i  el carrer Borriana (fase 2), al districte de Sant Andreu.

A banda, també es donarà un impuls important a les grans reurbanitzacions que estan actualment en marxa a la ciutat, com són les de la Travessera de Dalt i l’eix Pere IV.

En el cas de la Travessera s’acceleraran els treballs per aconseguir passar de la fase 2 (costat muntanya) a la fase 3 (costat mar) a primers d’octubre.

Infraestructures ferroviàries i viàries

Al llarg d’aquest estiu també es realitzaran actuacions de millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport públic col·lectiu.

En aquest sentit, està previst acabar d’executar les obres per col·locar ascensors a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Putxet, Sarrià i de la plaça Catalunya.

En el primer cas, al Putxet, les actuacions afectaran un carril en sentit ascendent del carrer de Balmes; en el segon cas, a l’estació Sarrià, es produirà un tall de servei total de FGC el dies 13-14 i 15 d’agost; i en el cas de l’estació de plaça Catalunya hi haurà afectacions al carrer Bergara en vorera i al carril de serveis.

Pel que fa a les infraestructures viàries, durant els mesos de juliol i agost prosseguiran els treballs del túnel de Glòries. Les actuacions en aquesta infraestructura continuaran provocant  afectacions al costat Besòs, mantenint en tot moment la capacitat viària actual de la Gran Via de les Corts Catalanes.

A les Rondes hi ha previstes tasques de neteja a tots els túnels. També s’executarà una actuació de pavimentació i millora del drenatge a la Ronda Litoral (B-10) en sentit Llobregat, a l’alçada de la plaça de les Drassanes.

Xarxes d’alta tensió, clavegueram i climatització

Les actuacions programades aquest estiu obeeixen a la necessitat de mantenir la funcionalitat i l’operativa de les xarxes de serveis públics i  millorar la seva qualitat i seguretat, per tal que puguin oferir el millor servei als ciutadans.

El més destacat són les tasques que es realitzaran al carrer Josep Sunyol, al districte de les Corts, que consistiran en els darrers treballs d’estesa i empiulaments de cablejat d’alta tensió fins a la subestació elèctrica de Collblanc. Un cop finalitzi aquesta actuació, s’acabaran els treballs de la nova xarxa d’Alta Tensió entre les subestacions de Collblanc i Trinitat, i si no hi ha imprevistos, aquesta nova infraestructura podria entrar en funcionament durant la tardor.

Amb 13 quilòmetres de longitud, la xarxa travessarà la part muntanya de la ciutat (englobant els districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Ginardó, Nou Barris i Sant Andreu) interconnectant la subestació de Collblanc amb la de Trinitat. Amb aquesta nova xarxa d’Alta Tensió es donarà compliment a una de les inversions acordades després de l’apagada que es va produir a Barcelona l’any 2007 amb l’objectiu de millorar la cobertura i dotar de més seguretat el servei d’energia elèctrica de tota la ciutat.

A nivell de salubritat i de medi ambient, s’actuarà en infraestructures de sanejament. Entre d’altres tasques, s’ha previst desenvolupar el projecte de clavegueram  de l’avinguda Mare de Déu de Lorda, entre els carrers de Panamà i el camí de Mare de Déu de Lorda. Aquesta actuació es realitza aprofitant l’estiu  en una zona amb un alt impacte a la mobilitat durant el període  escolar. També es desenvoluparan diferents actuacions de millora de la xarxa de clavegueram en vies bàsiques importants: eix del passeig Sant Joan Bosco, entre plaça d’Artós i el carrer Maria Auxiliadora; el carrer Balmes entre París i Rosselló; i l’eix del carrer Muntaner en dos punts, a la cruïlla Mallorca-Muntaner i a Muntaner, entre el carrer Aragó i Consell de Cent.

A banda, es faran actuacions de millora sobre les xarxes de serveis d’aigua potable i de gas de la ciutat i s’abordarà la climatització de l’Hospital del Mar, mitjançant la xarxa Districlima (del 27 de juny al 26 de setembre) per tal que el sistema funcioni de forma centralitzada i la calor que es consumeix provingui de la incineradora del Besòs.

El nou sistema permetrà millorar l’eficiència, i obtenir un sistema de climatització d’aquest equipament més eficient i més ecològic.

Actuacions de millora de la mobilitat

L’Ajuntament de Barcelona aposta per avançar cap a una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat i, per aquest motiu, aquest estiu es donarà un impuls important a diferents actuacions relacionades amb aquest àmbit.

S’aprofitaran els mesos de juliol i agost per iniciar nous carrils bici, ja previstos a la Mesura de Govern de l’Estratègia de la Bicicleta, entre els quals hi haurà: Travessera de Gràcia (Bailèn-Cartagena), Marina (av. Diagonal-Travessera de Gràcia)  i Cartagena (Consell de Cent-Travessera de Gràcia);  Numància (av. Diagonal i Josep Tarradellas); i l’execució d’una via ciclable entre av. Diagonal i Esplugues de Llobregat.

També es farà una millora sobre nou cruïlles semafòriques de la ciutat, amb l’objectiu d’incrementar la seva resistència davant les incidències i tenir-les connectades a la central d’operació de trànsit. Això permetrà una resposta més àgil davant qualsevol avaria que es produeixi en aquests punts.

Finalment, durant aquests mesos es realitzaran els treballs per instal·lar una nova infraestructura (bàcul) per a recarregar autobusos elèctrics. La instal·lació es farà al carrer Cisell-plaça del Nou. Aquest punt de recàrrega elèctrica al carrer serà el primer bàcul d’aquestes característiques que s’instal.la a Espanya i també un dels primers d’Europa.

Pavimentacions

Durant els propers mesos d’estiu es renovarà el paviment a diversos carrers de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, l’Eixample i Sant Andreu. No obstant, aquest any no s’afecten vials especialment significatives des del punt de vista del trànsit, però si que s’actua sobre espais amb una evident necessitat d’intervenció, millorant la seguretat viària de les calçades tant pel transport públic com pel transport privat.

Com actuacions més significatives cal destacar la pavimentació de la plaça Prat de la Riba, la reparació del carril bus de l’avinguda Diagonal, entre la plaça Maria Cristina i Pius XII, i de la calçada lateral de Gran Via entre Magòria i la plaça Cerdà.

Diversos carrers del districte de Sarrià-Sant Gervasi veuran renovat el seu paviment, com és el cas de la calçada del carrer Roman Macaya entre el passeig de Sant Gervasi i l’avinguda Tibidabo. Del 27 de juny al 7 de juliol es realitzaran els treballs previs, que es faran per meitats de calçada per mantenir en tot moment un carril de circulació del carrer. Sí afectarà al cordó d’estacionament, que serà ocupat mentre durin els treballs.

Els treballs de fresat del paviment, pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal es realitzaran divendres 8 de juliol, una actuació que suposarà un tall total de la calçada, però que no afectarà a la circulació de vehicles de la cruïlla amb el carrer Lleó XXIII.

També s’inicien els treballs de pavimentació al carrer Reus, en el tram comprès entre els carrers Camp i Ciutat de Balaguer. Aquesta actuació es farà en una única fase, dimarts 12 de juliol, en què es realitzaran els treballs de fresat uniforme, pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal, treballs que suposaran un tall total de la caçada.

A més, el trànsit del carrer Reus es tallarà a l’alçada del carrer Muntaner, quedant aquest en atzucac i d’accés exclusiu per a veïns i serveis. El mateix passarà amb el trànsit al carrer Camp a l’alçada del carrer Bisbe Sevilla. També s’ocuparan els cordons d’estacionament del carrer Reus entre Camp i Ciutat de Balaguer.

Un altre carrer en què es renovarà el paviment és el carrer Can Mora, en el tram comprès entre la plaça Jaume II i el carrer Montevideo. Els treballs es realitzaran en una fase única, dimarts 12 de juliol, i consistiran en el fresat, la pavimentació i el pintat de la senyalització horitzontal. Hi haurà un tall total de la calçada i s’ocuparà el cordó d’estacionament del tram afectat per les obres.

Els dies 12 i 13 de juliol es realitzarà la pavimentació de la calçada del carrer Valeta d’Arquer, entre Josep Roura i Marquesa de Villalonga. El primer dia de l’actuació es mantindrà un carril de circulació i es realitzarà l’ocupació del cordó d’estacionament, mentre que el segon dia es farà un tall total de la calçada, afectant també al carrer Josep Roura a l’alçada del carrer de la Immaculada.

El 13 de juliol es renovarà el paviment de la calçada del carrer Pomaret entre els carrers de la Immaculada i Terré (lateral de la Ronda de Dalt). Hi haurà un tall total de la calçada i s’ocuparà el cordó d’estacionament del carrer.

Un altre carrer de Sarrià-Sant Gervasi que veurà renovat el seu paviment és el carrer Santa Amèlia, en el tram comprès entre Eduard Conde i Riu d’Or. En una primera fase, del 18 al 20 de juliol, es faran els treballs previs, que es realitzaran per meitats de calçada per mantenir un carril de circulació per a cada sentit. S’ocuparan també els dos cordons d’estacionament.

Divendres 21 de juliol es realitzaran els treballs de fresat, pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal, que suposaran un tall total de la calçada. Les línies 34, 130 i V3 d’autobús veuran afectat el seu recorregut en aquesta fase de les obres.

La pavimentació de la plaça Prat de la Riba, una de les principals obres de l’agost

Pel que fa al districte de Les Corts, es realitzarà la pavimentació del carrer General Batet, en el tram comprès entre els carrers Manuel Azaña i Albert Bastardas, dijous 14 de juliol, una actuació que suposarà un tall total de la calçada i que modificarà l’actual sentit de circulació del carrer Carles Ferrer Salat, entre l’avinguda Manuel Azaña i el carrer Albert Bastardas. També s’ocuparà el cordó d’estacionament del carrer i es veurà afectada la línia L14 d’autobús.

Durant el mes d’agost es realitzarà la pavimentació de la plaça Prat de la Riba, en una actuació que tindrà quatre fases. En la primera, els dies 10 i 11 d’agost, es realitzaran els treballs de sanejament en l’àmbit del carril bus del carrer Manel Girona, per als quals s’ocuparà el carril bus i part del segon carril de circulació. Del 12 al 19 d’agost se substituiran les rajoles, reixes d’embornals i tapes de clavegueram a la plaça, uns treballs que es duran a terme per meitats de calçada, ocupant només un dels quatre carrils existents.

Dissabte 20 d’agost es realitzaran els treballs de fresat, sanejament, pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal costat mar, que suposaran un tall total del costat mar de la plaça i afectaran diverses línies de transport públic. Diumenge 21 d’agost es realitzaran els treballs al costat muntanya, que suposaran un tall total d’aquest cantó i afectaran diferents línies de transport públic.

Pavimentacions a l’avinguda Josep Tarradellas, Diputació i passeig Sant Joan

A l’Eixample, es realitzaran els treballs de pavimentació de l’avinguda Josep Tarradellas, en el tram comprès entre els carrers Rosselló i Entença. Del 28 de juny a l’1 de juliol es realitzaran els treballs previs, que es faran per meitats de calçada per mantenir un carril de circulació per als vehicles i un per a les bicicletes, i en què s’ocuparan els cordons d’estacionament de la calçada. Dissabte 2 de juliol es farà el fresat d’encaix i els sanejaments puntuals del paviment de la calçada Besòs. Aquests treballs suposaran un tall total de la calçada costat Besòs, mentre que a les cruïlles es realitzaran per meitats de calçada per mantenir un carril de circulació lliure.

Diumenge 3 de juliol es realitzaran els treballs de pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal, que suposaran un tall total de la calçada costat Besòs. La cruïlla amb Entença no quedarà afectada per les obres, i al carrer Rosselló es mantindrà sempre un carril de circulació. Les cruïlles amb Rosselló i Còrsega quedaran tallades a l’alçada de la calçada costat Besòs.

Respecte les afectacions al transport públic, les línies 27 i 32 d’autobús hauran de ser desviades i s’haurà d’anul·lar la parada existent al tram durant les fases de fresat i pavimentació, fases en què el carril bici serà anul·lat en sentit muntanya i es desviarà als carrils existents als carrers Provença i Calàbria.

Un altre carrer de l’Eixample que veurà renovat el seu paviment és el carrer Diputació, en el tram comprès entre els carrers de Padilla i Marina. Els dies 4 i 5 de juliol es realitzaran els treballs previs, que es faran per meitats de calçada per mantenir un carril de circulació per als vehicles i un per a les bicicletes, i en què s’ocuparà el cordó d’estacionament.

Divendres 6 de juliol es realitzarà el fresat, pavimentació i pintat de la senyalització horitzontal, una actuació que suposarà un tall total de la calçada i que anul·larà el carril bici a partir del carrer Padilla, que serà desviat als carrils existents a l’avinguda Diagonal. La línia V21 serà desviada al seu pas per Diputació entre Lepant i Marina.

D’altra banda, es realitzaran els treballs per a la reparació de tres flonjalls apareguts a la calçada costat Besòs del passeig Sant Joan, entre la plaça Tetuan i l’avinguda Diagonal. Del 27 de juny a l’1 de juliol es treballarà per sobre del carrer Diputació, una actuació que suposarà l’ocupació del carril bus.

Del 2 al 3 de juliol es treballarà per sota del carrer València, una actuació que suposarà el tall de la calçada entre Aragó i València, així com de la calçada entre Consell de Cent i Aragó. Les línies de bus que circulen per aquest tram del passeig de Sant Joan hauran de ser desviades. Del 4 al 8 de juliol es treballarà per sobre de la plaça Tetuan, amb l’ocupació del carril bus.

Pavimentacions a Sant Andreu

A Sant Andreu, s’inicien els treballs de reparació del paviment del carrer Turó de la Trinitat, entre els carrers Pare Manjón i Ausona, i de la cruïlla del carrer Foradada amb el carrer Finestrelles. Els dies 27 i 28 de juny s’actuarà al carrer Turó de la Trinitat, amb la demolició i retirada del paviment existent, i també es canviarà una tapa de clavegueram entre Pare Manjón i Ausona. Per fer aquests treballs hi haurà un tall total en la circulació de vehicles de 8 a 19 hores.

Els dies 29 i 30 de juny s’actuarà a la cruïlla del carrer Foradada amb el carrer Finestrelles, amb la demolició i retirada del paviment existent, i també es canviarà una tapa de clavegueram de la mateixa cruïlla. Per fer aquests treballs hi haurà un tall total en la circulació de vehicles de 8 a 19 hores.

Divendres 1 de juliol es realitzaran els treballs de pavimentació del carrer Turó de la Trinitat, entre Pare Manjón i Ausona, i de la cruïlla del carrer Foradada amb el carrer Finestrelles. Per fer aquests treballs hi haurà un tall total en la circulació de vehicles de 8 a 19 hores.

Aquesta actuació afectarà les línies d’autobús 126 i 127, que seran desviades pel carrer Pare Pérez del Pulgar.

Per a més informació podeu consultar el web del Servei d’Informació d’Obres,  el del vostre districte o seguir les afectacions a la mobilitat a través del canal de twitter de @BCN_Mobilitat.

També podeu saber, detall a detall, totes les actuacions en aquest enllaç.

Més informació