Aquests són els projectes guanyadors per revitalitzar els Tres Turons

Resolt el concurs per reforçar el parc dels Tres Turons com un dels pulmons verds de la ciutat, preservar-ne la biodiversitat, fomentar-hi l’activitat i millorar-ne la relació amb els barris dels entorns. Cada proposta guanyadora desenvolupà l’avantprojecte d’un sector del parc, que s’acabarà de definir en un projecte consensuat amb el veïnat.

05/04/2019 12:34 h

Ajuntament de Barcelona

L’àmbit d’actuació inclou 82 hectàrees del parc, que són els terrenys qualificats com a parcs i jardins en el planejament urbanístic del 2010, amb tres sectors diferenciats. En queden exclosos els parcs ja consolidats: el Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i la part històrica del parc del Guinardó.

Camins i accessos

La proposta “El camí és la natura” (Scob Arquitectura i Paisatge i Idom Consulting) ordena amb racionalitat els recorreguts actuals del parc, ara sense lògica en alguns casos, amb un sistema de carrers, camins, miradors, jardins d’estada i corriols interconnectats que redueix al màxim l’execució de traçats nous.

A més, el projecte delimita la zona que es pot trepitjar per evitar-ne l’erosió i preservar-ne la vegetació.

Relació amb l’entorn

Les intervencions de la proposta “Ordre i aventura” (Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge, SL) se centren en la franja nord i nord-oest del parc, la més propera a l’àmbit urbà, amb l’objectiu d’aconseguir com més continuïtat millor entre l’àrea verda i les zones residencials.

El projecte inclou dos eixos principals de treball:

  • La connexió entre el parc i el transport públic, sobretot les sis estacions de metro situades prop del parc.
  • Un collaret perimetral de jardins porta del parc, connectats entre si, que ajudaran a integrar l’espai verd i els barris dels entorns.

Pedreres de Can Baró

El projecte “Cohabitar natures” (Agence Ter, Ana Coello de Llobet, SLP, i AudingIntraesa, SA) s’encarregarà del sector més urbà dels Tres Turons, les pedreres de Can Baró.

L’objectiu és fer valer aquest àmbit com a espai híbrid de natura i ús veïnal, establir una bona relació entre els habitatges i l’espai públic i donar una resposta definitiva als veïns i veïnes que han de ser-hi reallotjats per complir el pla urbanístic que es va aprovar l’any 2010 per reordenar l’espai.

La proposta inclou la transformació dels espais interiors de les quatre pedreres en jardins d’ús quotidià, reubicar l’aparcament actual de la pedrera gran i les instal·lacions de Parcs i Jardins i adequar l’ordenació dels habitatges nous.

Un pulmó verd

El parc dels Tres Turons és l’espai natural més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella i un dels més importants de Barcelona per l’extensió (123 hectàrees) —inclou els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll—, la diversitat d’hàbitats, la quantitat de verd i la riquesa de la fauna que hi viu.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades