Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana