Bústies i contenidors intel·ligents per a la recollida selectiva a Sant Andreu de Palomar

La instal·lació de quinze contenidors intel·ligents d’orgànica, els primers a la ciutat, que suposen l’eliminació dels cubells individuals, és un dels canvis més destacats que s’han implantat en la recollida porta a porta.  

17/01/2022 14:33 h

Pau Cortés Miralles

Els canvis, que es van plantejar i debatre en el marc de la comissió de seguiment, se centren, sobretot, en la flexibilització de la recollida de la fracció orgànica. Per això, des del mes d’octubre s’han anat col·locant, a més dels 15 contenidors, 48 bústies, que complementen les 22 inicials, per a les comunitats de veïns de més de 20 habitatges. El sistema de recollida de la resta de fraccions es manté.

Bonificació i reducció del soroll 

També ha entrat en vigor la bonificació del 30% de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a tots els veïns i veïnes de l’àmbit del porta a porta que fan més de quaranta aportacions de la fracció orgànica durant l’any.

Una altra mesura que s’ha desplegat durant els darrers mesos és la referida a la reducció del soroll en la recollida. A més de modificar les rutes per minimitzar les maniobres dels vehicles, s’ha procedit a renovar els camions de recollida i se n’han introduït sis de nous, cinc de gas natural i un d’elèctric, l’últim dels quals arriba aquesta mateixa setmana.

Nou punt d’informació

A més, per reforçar la informació sobre els canvis, fins al 29 de gener hi ha un nou punt d’informació i repartiment de clauers per a bústies i contenidors a la plaça de les Palmeres, que funcionarà els dilluns, els dimecres i els divendres de 15.00 a 20.00 hores i els dimarts, els dijous i els dissabtes de 10.00 a 15.00 hores. L’oficina situada al recinte Fabra i Coats continuarà funcionant. També podeu consultar el web específic del porta a porta.

Un percentatge superior a l’establert

La recollida selectiva en l’àmbit del porta a porta a Sant Andreu de Palomar es manté estable al voltant del 80%, un percentatge que supera l’establert al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2017-2025 i l’Acord metropolità pel residu zero, que marquen com a objectiu arribar al 55% el 2025, al 60% el 2030 i al 65% el 2035. Al conjunt de la ciutat, però, la recollida selectiva es troba estancada al voltant del 38%.

A més de basar-se en una directiva europea, d’aplicació obligatòria, la separació de residus en les diferents fraccions abarateix de manera notable el cost econòmic de la gestió, ja que, quan no se separa, el procés de recollir i reciclar té un cost per habitant més alt.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades